Informacje prasowe

 • 23.04.2018

  O przyszłości cyfrowego bezpieczeństwa w nowym raporcie Future of Crime

  W perspektywie najbliższych kilkunastu lat każde dotychczas znane nam przestępstwo stanie się cyberprzestępstwem – to teza najnowszego raportu opublikowanego...

  0.1 MB Pobierz0.41 MB Pobierz
 • 16.04.2018

  Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło system do e-recept spółki Atende Medica

  Medicus Online został pozytywnie zaopiniowany w efekcie testów integracyjnych z Systemem P1, weryfikujących oprogramowanie jednostek medycznych i aptek w zakresie...

  0.09 MB Pobierz0.31 MB Pobierz
 • 28.03.2018

  Rekordowy zysk oraz przychody Grupy Atende w 2017 roku

  W 2017 r. Grupa Atende wypracowała najlepsze wyniki w swojej historii - skonsolidowany zysk netto wyniósł 12,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20%w stosunku do poprzedniego...

  0.1 MB Pobierz0.13 MB Pobierz
 • 15.11.2017

  III kwartał na plusie, ale nie udało się odrobić słabszych wyników I połowy roku

  W III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży Grupy Atende były wyższe o 10% w stosunku do analo-gicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęły poziom 54 096...

  0.1 MB Pobierz0.13 MB Pobierz
 • 24.10.2017

  Atende wykona projekty dla policji za ponad 6 mln zł brutto

  Atende podpisało umowę z Komendą Główną Policji w związku z wygranym przetargiem pn. „Modernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST 112...

  0.1 MB Pobierz0.1 MB Pobierz
 • 05.09.2017

  Wyniki za I półrocze: przychód skonsolidowany analogiczny jak w 2016 r.

  Grupa Atende, jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT w Polsce, wypracowała w I półroczu skonsolidowany przychód ze sprzedaży na poziomie 93 311 tys. zł....

  0.1 MB Pobierz0.11 MB Pobierz
 • 18.07.2017

  Producent gazomierzy Apator Metrix wykorzysta system operacyjny Phoenix-RTOS

  Lider rynku gazomierzy w Europie Apator Metrix podpisał umowę z należącą do Grupy Atende Software spółką Phoenix Systems. Umowa dotyczy wykorzystania systemu...

  0.1 MB Pobierz0.13 MB Pobierz
 • 10.07.2017

  Atende zbuduje serwerownię dla x-kom

  Nowa siedziba firmy x-kom, która powstaje w Częstochowie, zostanie niebawem wyposażona we własne centrum danych. Wszelkie prace związane z realizacją projektu...

  0.1 MB Pobierz0.1 MB Pobierz
 • 12.06.2017

  Atende wygrało przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta Łodzi

  W maju oferta Atende została wybrana za najkorzystniejszą w ogłoszonym publicznym przetargu Urzędu Miasta Łodzi na "Rozbudowę serwera typu Blade Cisco UCS"....

  0.1 MB Pobierz0.1 MB Pobierz
 • 22.05.2017

  Ożywienie w sektorze e-medycyny, nowe umowy Atende Medica

  Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. firma Atende Medica z Grupy Atende zawarła trzy kontrakty obejmujące realizację projektów w zakresie informatyzacji placówek...

  0.1 MB Pobierz0.12 MB Pobierz