Dane i dokumenty spółki

Dane Spółki

Atende S.A.
plac Konesera 10a
03-736 Warszawa

T +48 22 29 57 300
F +48 22 29 57 447
E kontakt@atende.pl

 

    

Nr NIP: 954-23-57-358
Nr REGON: 276930771
Nr KRS: 0000320991

Kapitał zakładowy: 7 268 668,80 zł w całości wpłacony
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.