Certyfikaty

Chcąc zaoferować wysokiej jakości produkty i usługi, Atende S.A. wdrożyło i utrzymuje potwierdzone certyfikatami następujące Systemy Zarządzania:

  1. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, z zakresem obejmującym:
  • integrację systemów teleinformatycznych oraz budowanie infrastruktury technicznej tych systemów;
  • sprzedaż, doradztwo, projektowanie, audyty, dostawy, instalacje, wdrożenia, integrację, serwis, konserwację, naprawy, wsparcie techniczne, eksploatację i outsourcing w wymienionych dziedzinach.
  1. Wewnętrzny System Kontroli  spełniający kryteria WSK w zakresie:
  • wywozu, transferu wewnątrzunijnego, usługi pośrednictwa, pomocy technicznej, przywozu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000r. (Dz. U. 2004 r. Nr 229, poz. 2315 z późniejszymi zmianami).
  1. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 obejmujący swym zakresem:
  • świadczenie usług outsourcingu informatycznego oraz usług cloud computing

Jako ważny integrator systemów teleinformatycznych oraz odpowiedzialny partner biznesowy Atende S.A. jest również członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.