Dr. Kalliwoda Research rekomenduje kupno akcji Atende

15.10.2013

Raportem wydanym 15 października Dr. Kalliwoda Research rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Atende od zalecenia "kupuj". Cena docelowa została określona na poziomie 3,20 zł za akcję Atende.

Jak podano w raporcie, aktualna wartość Atende została określona na podstawie analizy grupy porównawczej (30% wpływu na wycenę) oraz modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (70% wpływu). Wyznaczona 12-miesięczna cena docelowa na poziomie 3,20 zł za akcję implikuje 33,9% potencjał wzrostu. Zdaniem analityków, Atende ze współczynnikiem EV/EBITDA na poziomie 5,7 wg prognozy na 2013 rok, wydaje się atrakcyjnie wyceniona. Dodatkową dużą wartością dla inwestorów jest polityka dywidendowa, która przewiduje wypłatę 30-50% rocznego zysku netto.

Więcej informacji w raporcie analitycznym >>>

Powrót