Unikalne kompetencje w inteligentnej energetyce

Projekt AMI dla spółki Energa Operator jest jednym z pierwszych, a zarazem największych wdrożeń Smart Metering w naszym regionie

 

Smart Grid

Każdy, kto obserwuje rozwój sektora energetycznego na świecie wie doskonale, że bez inteligentnego opomiarowania nie ma rozwoju nowoczesnej energetyki.

Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Dyrektywy UE, do 2020 r. Polska powinna wdrożyć inteligentne opomiarowanie u 80 proc. odbiorców indywidualnych. Spółka Atende Industries z Grupy Kapitałowej Atende jest jedną z nielicznych firm w Europie Środkowo-Wschodniej posiadających w tym zakresie praktyczne doświadczenie (ponad 800 tysięcy opomiarowanych odbiorców energii elektrycznej).

Czym jest Smart Grid

Smart Grid to inteligentna sieć energetyczna integrująca m.in. infrastrukturę telekomunikacyjną, inteligentne liczniki energii elektrycznej u końcowych odbiorców, inteligentne opomiarowanie i odnawialne źródła energii. Smart Gird pozwala na podniesienie bezpieczeństwa i jakości dostaw energii poprzez kontrolę produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.

Inteligentne opomiarowanie

Podstawowym elementem Smart Grid jest inteligentne opomiarowanie (ang. Smart Metering), czyli system zapewniający zdalny pomiar zużycia energii elektrycznej oraz przekazywanie danych np. do sieci domowej klienta.

Cechy

  • Niższe zużycie energii, a co za tym idzie - niższe koszty, związane z lepszym dostosowaniem podaży do popytu
  • Komunikacja pomiędzy uczestnikami rynku
  • Wykorzystanie rozproszonych (odnawialnych) źródeł energii
  • Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym
  • Kontrola jakości dostaw energii
  • Zarządzanie popytem i zwiększenie efektywności energetycznej

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!