Powierz swoje it profesjonalistom

Gwarantujemy bezpieczeństwo i ciągłość działania IT łącząc wiedzę i doświadczenie najlepszych inżynierów z elastycznym podejściem do potrzeb klientów

 

 

Outsourcing IT & Managed Services

Lepsza jakość usług IT to bardziej wydajne procesy biznesowe w Twojej firmie  

Managed Services (Usługi Zarządzane) to jeden z najszybciej rozwijających się trendów w świecie IT. Powodem są nie tylko aspekty ekonomiczne. Z różnych względów usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne bywają lepszej jakości niż te świadczone wewnętrznymi zasobami. W przypadku Atende wysoką jakość gwarantuje zespół ponad 50 inżynierów zaangażowany w procesy utrzymaniowe. Firma już od ponad 26 lat ma na bieżąco do czynienia z wdrażaniem wiodących technologii. Dzięki wprowadzeniu naszych usług, wewnętrzne zespoły IT mogą lepiej sprostać wymaganiom biznesu. Mogą przejść transformację z jednostek świadczących usługi serwisowe w jednostki strategiczne, skupiające się np. na rozwoju produktów.  

Flagowym rozwiązaniem Atende w zakresie Managed Services jest System Zarządzania Jakościa Usług IT pn. Sequoia. Jest to kompleksowy system oparty na kombinacji narzędzi technicznych i  organizacyjnych, wspieranych przez zespół profesjonalistów. Wysoka jakość Usług jest osiągana w oparciu o ustalone z klientem SLA i automatyczne rozliczanie KPI.

Managed Services świadczymy w modelu dopasowym do szczegółowych potrzeb i wymagań klienta, lub - jako jedna z nielicznych firm w Polsce - w modelu opartym o profesjonalny Katalog Usług. Nasz Katalog zawiera ich ponad 100 - od usług zasilania gwarantowanego i klimatyzacji, poprzez infrastrukturę ICT, po wsparcie organizacyjne zespołów IT. Do każdej usługi jest przypisana procedura i systemem raportowania.

 

Efekty biznesowe

Dlaczego Atende?

 • wysokie SLA, w tym KPI (99%) na poziomie urządzeń/systemów oraz usług z Katalogu Usług Atende
 • jasny i czytelny Katalog Usług
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów objętych klauzulą niejawności
 • monitorowanie stanu aplikacji biznesowych
 • profesjonalny system monitorowania m.in. dla automatycznego rozliczania jakości usług
 • dedykowany zespół ponad 50 profesjonalistów
 • szeroki zakres usługi i technologii
 • dedykowany zespół SLM opiekujący się Umowami serwisowymi i Utrzymaniowymi

Przykładowe usługi z Katalogu Usług Atende

Warstwa Usług Dodanych

 • Biuro Obsługi Klienta (24/7)
 • Obsługa BOK III Linii Wsparcia
 • Aktywny Monitoring
 • Wykonywanie procedur Klienta przez Atende
 • Pasywny Monitoring
 • Audyty / Konsultacje
 • Przechowywanie backupów
 • Diagnostyka problemu
 • Helpdesk - usługi naszej spółki zależnej TrustIT

Warstwa Usług Systemowych

 • OS: Linux, Unix, Microsoft
 • Zaawansowane usługi sieciowe
 • Utrzymanie DNS, DHCP, AD itp.
 • Serwery: aplikacji, FS, PS, itp.
 • Bezpieczeństwo
 • Backup: HP DP, TSM
 • Wirtualizacja
 • Usługi Cloud (IaaS, DRC itp.)

Warstwa Usług Sprzętowych

 • Agregaty prądotwórcze
 • Serwery (dowolnego typu)
 • UPSy
 • Macierze (dowolnego typu)
 • Data Center
 • Urządzenia sieciowe
 • Bezpieczeństwo
 • Usługi CISCO Partner

Warstwa Usług Cloud

 • Usługa podstawowa CPC (IaaS)
 • Firewall CPC (FWaaS)
 • Backup
 • Działania archiwizacyjne
 • Monitoring
 • Zdalny dostęp

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!