Powierz swoje it profesjonalistom

Gwarantujemy bezpieczeństwo i ciągłość działania IT łącząc wiedzę i doświadczenie najlepszych inżynierów z elastycznym podejściem do potrzeb klientów

 

 

Outsourcing IT & Managed Services (Usługi zarządzane)

Lepsza jakość usług IT to większa efektywność Twojego biznesu  

Transformacja cyfrowa powoduje, że kluczowe procesy biznesowe coraz częściej realizowane są dzięki zaawansowanym usługom opartym o technologie informatyczne. Brak ciągłości świadczenia usług, np. w związku z niedziałającą kluczową aplikacją lub stroną internetową, może nie tylko negatywnie wpłynąć na funkcjonujące procesy biznesowe ale także skutkować poważnym kryzysem wizerunkowym, utratą klientów oraz przychodu. W związku z tym rosną oczekiwania zarządów firm związane z zapewnieniem ciągłości działania systemów i procesów informatycznych na odpowiednio wysokim poziomie.

Wyspecjalizowane zespoły inżynierskie Atende wspierają najbardziej wymagających klientów w tej transformacji. Możemy pomóc w administrowaniu częścią lub całością architektury IT w sposób elastyczny i dostosowany do potrzeb biznesowych klienta, tak aby mógł skupić się na rozwoju swojego biznesu. W zależności od preferencji cała lub część infrastruktury może być finansowana i udostępniana w modelu usługowym. Potrafimy przeprowadzić transformację IT z modelu CAPEX w OPEX. 

Kluczowe dla biznesu aplikacje mogą nie działać optymalnie z wielu powodów: niewydolności mocy obliczeniowej serwera, źle skonfigurowanego oprogramowania zainstalowanego na tym serwerze, błędnej konfiguracji sieci lub innych wewnętrznych lub zewnętrznych czynników. Ważne jest to, aby rozpoznać potencjalne ryzyko wystąpienia problemu oraz jemu zapobiec, a w przypadku nagłych awarii – natychmiast zdiagnozować i jak najszybciej rozwiązać problem. Rozwiązanie Atende umożliwia takie działanie poprzez system stałego monitoringu wsparty pomiarem jakości świadczonych usług IT oraz odpowiednim systemem reagowania. 

 

Smart Monitoring

Smart Monitoring to autorska usługa Atende polegająca na całodobowym monitorowaniu infrastruktury informatycznej i aplikacji połączona z systemem reakcji na występujące zdarzenia.

Celem nadrzędnym usługi jest zapewnienie ciągłości działania biznesu. Przerwy w działaniu systemów informatycznych uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie organizacji oraz mogą być przyczyną znacznych strat finansowych i wizerunkowych. Kluczowa kwestia to zapewnienie aktualnej informacji o stanie systemów organizacji poprzez ich stałe monitorowanie oraz natychmiastową reakcję na niepożądane zjawiska.

 

Cechy

 • ponad 1800 monitorowanych parametrów
 • zespół 50 certyfikowanych inżynierów
 • model usługowy
 • dashboard online
 • usługa dostępna 24/7/365
 • natychmiastowe powiadamianie o występujących zdarzeniach
 • powiadomienia dostępne w formie telefonicznej, wiadomości SMS lub email
 

 

Korzyści

 • zmniejszenie liczby awarii i przestojów
 • stały dostęp do aktualnej informacji o stanie monitorowanego środowiska
 • skrócenie czasu reakcji na występujące zdarzenia
 • procedury reakcji dopasowane do wymagań klienta
 • zwiększenie dostępności systemów IT
 

 

Managed Services świadczymy w modelu dopasowym do szczegółowych potrzeb i wymagań klienta, lub - jako jedna z nielicznych firm w Polsce - w modelu opartym o profesjonalny Katalog Usług. Nasz Katalog zawiera ich ponad 100 - od usług zasilania gwarantowanego i klimatyzacji, poprzez infrastrukturę ICT, po wsparcie organizacyjne zespołów IT. Do każdej usługi jest przypisana procedura i systemem raportowania.

 

Efekty biznesowe

Dlaczego Atende?

 • wysokie SLA, w tym KPI (99%) na poziomie urządzeń/systemów oraz usług z Katalogu Usług Atende
 • jasny i czytelny Katalog Usług
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów objętych klauzulą niejawności
 • monitorowanie stanu aplikacji biznesowych
 • profesjonalny system monitorowania m.in. dla automatycznego rozliczania jakości usług
 • dedykowany zespół ponad 50 profesjonalistów
 • szeroki zakres usługi i technologii
 • dedykowany zespół SLM opiekujący się Umowami serwisowymi i Utrzymaniowymi

Przykładowe usługi z Katalogu Usług Atende

Warstwa Usług Dodanych

 • Biuro Obsługi Klienta (24/7)
 • Obsługa BOK III Linii Wsparcia
 • Aktywny Monitoring
 • Wykonywanie procedur Klienta przez Atende
 • Pasywny Monitoring
 • Audyty / Konsultacje
 • Przechowywanie backupów
 • Diagnostyka problemu
 • Helpdesk - usługi naszej spółki zależnej TrustIT

Warstwa Usług Systemowych

 • OS: Linux, Unix, Microsoft
 • Zaawansowane usługi sieciowe
 • Utrzymanie DNS, DHCP, AD itp.
 • Serwery: aplikacji, FS, PS, itp.
 • Bezpieczeństwo
 • Backup: HP DP, TSM
 • Wirtualizacja
 • Usługi Cloud (IaaS, DRC itp.)

Warstwa Usług Sprzętowych

 • Agregaty prądotwórcze
 • Serwery (dowolnego typu)
 • UPSy
 • Macierze (dowolnego typu)
 • Data Center
 • Urządzenia sieciowe
 • Bezpieczeństwo
 • Usługi CISCO Partner

Warstwa Usług Cloud

 • Usługa podstawowa CPC (IaaS)
 • Firewall CPC (FWaaS)
 • Backup
 • Działania archiwizacyjne
 • Monitoring
 • Zdalny dostęp

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!