oprogramowanie dla administracji publicznej

Zintegrowana Platforma Informatyczna "Nowoczesny Urząd" – najwyższa jakość w zarządzaniu instytucją

 

 

Platforma "Nowoczesny Urząd"

Autorskie oprogramowanie firmy Sputnik Software, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Atende, służy do zarządzania kluczowymi procesami w urzędzie.

Zarządzanie dokumentem elektronicznym, obsługa finansów publicznych oraz realizacja zadań z zakresu polityki społecznej w ramach spójnej, zintegrowanej platformy informatycznej.

Oferujemy

Cyfrowa Administracja

 • System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON
 • System Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 • Bezpieczne Archiwum Elektroniczne
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Portal Samorządowy

Finanse i pomoc społeczna

 • FoKa – System Zintegrowanej Obsługi Księgowości
 • Podatki i opłaty lokalne
 • R2PłatnikPro – System Płacowo-Kadrowy
 • Środki trwałe
 • Budżet

Systemy dedykowane

 • Ewidencja ludności i wybory
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Koncesje alkoholowe
 • Dodatki mieszkaniowe
 • Administracja bezpieczeństwem informacji
 • Pomoc materialna dla uczniów
 • Ochrona środowiska

Wyspecjalizowana spółka z Grupy Atende

Sputnik Software

Sputnik Software z Grupy Atende jest największym, z punktu widzenia ilości wdrożeń, producentem oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dzięki produktom Platformy Nowoczesny Urząd świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną staje się rzeczywistością.

Dowiedz się więcej
Największe wdrożenie na Podkarpaciu

Sputnik Software z Grupy Kapitałowej Atende wraz z firmą ATOS IT Services wdrożył platformę e-usług publicznych oraz system zarządzania dokumentem elektronicznym w 160 jednostkach samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

Otwórz

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!