Nowe oblicze polskiej energetyki

Budujemy sukces wiodących firm energetycznych dzięki doskonałej znajomości ich procesów biznesowych oraz mechanizmów rynkowych

 

Sektor energetyczny

Wspieramy firmy energetyczne w zachodzącej zasadniczej zmianie modelu ich działania.

Oferujemy technologie dla smart grid i elektromobilności, analizy Big Data i wdrożenia systemów biznesowych. Jako integrator wdrażamy także rozwiązania infrastrukturalne i świadczymy usługi serwisowe w zakresie IT dla największych spółek energetycznych w Polsce.

 

Unikalne kompetencje

Smart Grid

Grupa Atende, jako jedna z nielicznych firm informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, wychodzi naprzeciw nowoczesnej energetyce i oferuje swoim klientom Smart Grid – grupę rozwiązań stanowiących połączenie sieci energetycznych oraz technologii teleinformatycznych, które umożliwiają zdalny pomiar parametrów generacji i poboru energii elektrycznej oraz sterowanie świadczeniem usług. Nasze wieloletnie doświadczenie wynika z realizacji pierwszego, a zarazem największego tego typu projektu w regionie dla spółki Energa Operator.

Oferujemy pełen zakres technologii – od wsparcia sieci dystrybucyjnych, poprzez lokalne klastry i mikrosieci, aż po sieci domowe (HAN, Home Area Network).

Big Data

Rozwijamy techniki sterowania popytem (DSR, Demand-Side Response). W szczególności stosujemy techniki gigadanych (ang. Big Data), pozwalające wytypować odbiorców, których zgoda na czasowe ograniczenie poboru może przynieść najlepszy skutek dla stabilności systemu czy efektywności energetycznej. W ramach Grupy Atende spółką wyspecjalizowaną w tym zakresie jest spółka Energy Data Lab.

Magazynowanie energii

Często można usłyszeć, że dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii jest nie lada wyzwaniem ze względu na kaprysy natury - wiatr lub słońce jest, lub go nie ma. Od rozwoju magazynów energii zależy więc postęp w tej dziedzinie. Wielkoskalowe magazynowanie energii wymaga technologii akumulatorowych oraz informatycznych, potrzebnych do sterowania całym systemem. Zarówno na świecie, jak i w Polsce pojawiają się pierwsze projekty w tym zakresie. Dzięki bliskiej współpracy z najbardziej doświadczonymi światowymi dostawcami i transferze technologii, Atende jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom.

Wyspecjalizowane spółki z Grupy Atende

Energy Data Lab z Grupy Kapitałowej Atende analizuje dane w technologii gigadanych (ang. Big Data) oraz tworzy innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania energią.

Dowiedz się więcej

Atende Software skupia się na rozwoju światowej klasy, innowacyjnej technologii, m.in. z zakresu energetyki. Oferuje system klasy MDM dla sieci Smart Grid służący do zdalnej akwizycji, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych.

Dowiedz się więcej
Liczniki dla Energa Operator

Od początku 2011 roku Atende Software wdraża system AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) dla Energa-Operator S.A. Jest to jedno z największych wdrożeń Smart Grid w Europie Środkowo-Wschodniej, mające docelowo objąć 3,2 mln układów pomiarowych.

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!