Nowe oblicze polskiej energetyki

Budujemy sukces wiodących firm energetycznych dzięki doskonałej znajomości ich procesów biznesowych oraz mechanizmów rynkowych

 

Sektor energetyczny

Wspieramy firmy z sektora energetycznego, ale również paliwowego i przemysłowego w zachodzącej, zasadniczej zmianie modelu ich działania. Jako Grupa Atende, oferujemy technologie dla inteligentnych sieci przemysłowych i elektromobilności, projektujemy inteligentne liczniki energii, oferujemy wdrożenie zunifikowanych przemysłowych sieci komunikacyjnych wyposażonych w mechanizmy zapewniające wymogi ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz centralny system monitoringu i zarządzania. Oferujemy autorski system do zarządzania klastrami energetycznymi. Jako integrator, Atende wdraża i serwisuje także rozwiązania infrastrukturalne w obszarze sieci, systemów oraz bezpieczeństwa IT dla największych spółek energetycznych w Polsce.

redGrid czyli Smart Grid od Atende

Grupa Atende, jako jedna z nielicznych firm informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, wychodzi naprzeciw nowoczesnej energetyce i poprzez spółkę Atende Industries oferuje rozwiązania stanowiące połączenie sieci energetycznych oraz technologii teleinformatycznych, które umożliwiają zdalny pomiar parametrów generacji i poboru energii elektrycznej oraz sterowanie świadczeniem usług. Flagowym produktem spółki jest redGrid - system klasy MDM dla sieci Smart Grid służący do zdalnej akwizycji, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych. Wieloletnie doświadczenie w obszarze inteligentnych sieci i opomiarowania wynika z realizacji pierwszego, a zarazem największego tego typu projektu w regionie dla spółki Energa Operator.

Inteligentne liczniki energii oparte o system operacyjny Phoenix-RTOS

Wraz z partnerami, w tym spółkami z Grupy Apator, spółka Phoenix Systems z Grupy Atende projektuje innowacyjne liczniki energii elektrycznej oraz gazu. Są to nowoczesne urządzenia Internetu Rzeczy oparte na autorskim systemie operacyjnym czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS, przeznaczone do sprzedaży na rynkach europejskich. System Phoenix-RTOS został z powodzeniem zastosowany w wielu urządzeniach dla Smart Grid o architekturze definiowanej programowo. Jednym z pierwszych urządzeń wykorzystujących Phoenix-RTOS był koncentrator danych zintegrowany z licznikiem bilansujacym wdrożony w sieci Energa-Operator.

besmart.energy

besmart.energy to dostępna w chmurze platforma bazująca na sztucznej inteligencji, wychodząca na przeciw problemom współczesnej energetyki opartej w coraz większym stopniu o odnawialne źródła energii. Rozwiązanie udostępnia zestaw funkcji wpierających m.in. predykcję produkcji i zużycia energii, bilansowanie z wykorzystaniem modeli uwzględniających magazynowanie energii i predykcję cen na Towarowej Giełdzie Energii.

Infrastruktura sieciowa

 • Sieci operatorskie i korporacyjne (WAN, LAN, WLAN) Rozwiązania SDN (Software-Defined Networking: SD-WAN, SD - Access, SD - Data Center Networking)
 • Wirtualizacja sieci oraz Cloud Networking
 • Systemy telekonferencyjne oraz rozwiązania UC (Unified Communications)
 • Systemy analityki sieciowej, rozwiązania AI (Tetration, NAE, Stealthwatch)
 • Rozwiązania Edge Intelligence zapewniające analitykę i przetwarzanie informacji już na brzegu sieci
 • Budowa komunikacyjnych sieci technologicznych opartych na urządzeniach przystosowanych do warunków przemysłowych
 • Rozwiązania pozwalające na budowę bezprzewodowych sieci przemysłowych dużego zasięgu (Fluidmesh, LoraWAN)
 • Systemy umożliwiające analizę predykcyjną maszyn i urządzeń

Poznaj naszą ofertę w zakresie integracji sieciowej!

Infrastruktura systemowa

 • Rozwiązania Private Cloud, Hybrid Cloud, Multi Cloud Infrastruktura i środowiska zwirtualizowane
 • Systemy przetwarzania i przechowywania danych (storage i backup)
 • Rozwiązania ADC (Application Delivery Controller) HCI (Hyper Converged Infrastructure) VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
 • Systemy inwentaryzacji, monitoringu i zarządzania przemysłową infrastrukturą sieciową (Field/Industrial Network Director)

Poznaj naszą ofertę w zakresie integracji systemów IT!

Infrastruktura techniczna Data Center

 • Projektowanie, architektura i konstrukcja Data Center
 • System elektroenergetyczny – rozdział mocy SN i nN (trafostacje, rozdzielnice, instalacje kablowe i szynowe, PDU)
 • Klimatyzacja precyzyjna i wentylacja
 • System ochrony przeciwpożarowej – system detekcji pożaru, system wczesnej detekcji pożaru oraz system stałego urządzenia gaśniczego
 • System zabezpieczeń elektronicznych - system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), System Kontroli Dostępu, System Telewizji Przemysłowej CCTV
 • System monitoringu i wizualizacji parametrów środowiskowych i infrastruktury technicznej Data Center: BMS (Building Management System), SMS (Security Management System), DCIM (Data Center Infrastructure Management)
 • System okablowania strukturalnego (okablowanie, szafy rack)
 • System automatycznego gaszenia gazem
 • Systemy inwentaryzacji, monitoringu i zarządzania przemysłową infrastrukturą sieciową (Field/Industrial Network Director)

Poznaj naszą ofertę w zakresie budowy i wyposażenia Data Center!

Bezpieczeństwo ICT/OT

 • Bezpieczeństwo sieciowe i systemowe - rozwiązania NGFW (Next Generation Firewall), systemy antywirusowe NGA (Next Generation Antywirus), antyspamowe i antymalware  oraz platformy ATP (Advanced Threat Protection), systemy IPS (Intrusion Prevention Systems) oraz IDS (Intrusion Detection Systems)
 • Bezpieczeństwo sieci przemysłowych OT – narzędzie softwarowe oraz urządzenia pozwalające na analizę protokołów przemysłowych i przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
 • Systemy cyberbezpieczeństwa powalające na analizę ruchu w sieciach przemysłowych wraz z monitorowaniem poprawności komunikacji. Technologia Deep Packet Inspection
 • Systemy przemysłowych czujników środowiskowych (Industrial Asset Vision)
 • EDR (Endpoint Detection and Response)
 • NAC (Network Access Control)
 • Systemy SIEM (Security Information and Event Management), SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) wraz z implementacją Playbooks
 • Systemy chroniące przed wyciekiem danych DLP (Data Loss Prevention)
 • Rozwiązania uwierzytelniające MFA (Multifactor Authentication)
 • Ochrona poczty (email security) i dostępu do internetu (web proxy) i WAF (Web Application Firewall)
 • Ochrona DNS (Domain Name System)
 • Systemy zabezpieczeń przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service), w tym autorski system redGuardian

Poznaj naszą ofertę w zakresie bezpieczeństwa!

Blockchain

 • W sektorze energii technologia blockchain może zostać wykorzystana w takich obszarach jak: handel emisjami CO2, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, obieg i zarządzanie dokumentacją,  bilansowanie mocy, śledzenie pochodzenia surowców energetycznych w łańcuchu dostaw, kontrolowanie zużycia energii czy elektromobilność. Oferujemy szyte na miarę rozwiązania, wychodzące naprzeciw konkretnym potrzebom klientów.
 • Oferujemy także gotowe rozwiązania oparte o technologię blockchain (m.in. trwały nośnik) wspierające utrwalenie transakcji, niezaprzeczalność zdarzeń i wsparcie digitalizacji obiegu dokumentów. Atende we współpracy z NASK SA tworzy branżowe, prywatne sieci blockchain. Udział NASK SA gwarantuje niezaprzeczalność zapisywanych w blockchain transakcji. Posiadamy także w ofercie gotowe do wdrożenia produkty, takie jak:
  • ChainDoc: cyfrowy trwały nośnik służący masowej korespondencji dokumentów zarówno publicznych(np. regulamin) jak i prywatnych(np. biling);
  • ChainRepo: digitalizacja backoffice eliminująca obieg dokumentów papierowych.
 • Powyższe rozwiązania wyposażone są w wygodne API dzięki czemu można je z powodzeniem integrować z systemami własnymi operatora. Poznaj naszą ofertę w zakresie blockchain!

Powyższe rozwiązania wyposażone są w wygodne API dzięki czemu można je z powodzeniem integrować z systemami własnymi operatora. Poznaj naszą ofertę w zakresie blockchain!

Usługi IT

 • Analiza i projektowanie oraz audyt środowisk IT
 • Budowa, modernizacja i integracja infrastruktury IT
 • Planowanie oraz realizacja migracji infrastruktury i systemów
 • Wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa i wysokiej dostępności
 • Modelowanie i nadzorowanie polityk bezpieczeństwa ICT, audyty i Playbooks
 • Audyt i budowa DRC (Disaster Recovery Center) i RaaS (Disaster Recovery as a Service)
 • Serwerownia pod klucz (koncepcja, adaptacja, budowa, dokumentacja projektowa budowalna i wykonawcza wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych, instalacja technicznej infrastruktury Data Center, testy funkcjonalne i odbiory, serwis i utrzymanie techniczne)
 • Tworzenie oprogramowania i integracja software’u od innych dostawców
 • Szkolenia, konsultacje i warsztaty techniczne
 • Usługi serwisowe i utrzymaniowe:
  • usługi świadczone w trybie 24/7
  • własna organizacja serwisowa o zasięgu krajowym
  • monitoring infrastruktury sieciowej i systemowej oraz aplikacji
  • outsourcing infrastruktury i systemów IT

Poznaj naszą ofertę w zakresie Usług IT!

Dlaczego Atende?

 • Spółki o specjalizacji w obszarze inteligentnej energetyki
 • Wieloletnia tradycja związana z obsługą największych firm w branży energetycznej skutkujące praktyczną wiedzą dotyczącą potrzeb
 • Produkty i kompetencje w zakresie sieci przemysłowych
 • Unikalne doświadczenie integratorskie w zakresie urządzeń i sieci Cisco oraz największa liczba wdrożeń
 • Możliwość szybkiego dobudowania funkcjonalności na życzenie (u klienta lub w Atende Business Cloud)
 • Najwyższej klasy specjaliści posiadający certyfikaty eksperckie:
  • Cisco CCIE (Cisco Certified Internetworking Expert) Data Center, Routing & Switching, Security
  • CISA (Certified Information Systems Auditor)
  • CEH (Certified Ethical Hacker)
 • Wdrożony certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP – 2110, w zakresie obejmującym:
  • integrację systemów teleinformatycznych oraz budowanie infrastruktury technicznej tych systemów
  • sprzedaż, doradztwo, projektowanie, audyty, dostawy, instalacje, wdrożenia, integrację, serwis, konserwację, naprawy, wsparcie techniczne, eksploatację i outsourcing w wymienionych dziedzinach
 • Konkurencyjna cena
 • Elastyczność oferty i wdrożenia

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!