ChainDoc: elektroniczny nośnik trwały oparty na technologii blockchain

Nasz autorski produkt ChainDoc to gwarancja niezmiennej publikacji oryginalnych dokumentów w Twoim serwisie

 

 

Elektroniczny nośnik trwały

Oferujemy autorski produkt ChainDoc, który stanowi odpowiedź na problem związany z trwałym nośnikiem w komunikacji z Klientem

Według obowiązującego prawa, banki oraz instytucje finansowe są zobowiązane do przekazywania dokumentów Klientom na nośniku trwałym. Klient musi mieć dostęp do przesłanej informacji, np. nowego cennika czy tabeli opłat, w trybie 24/7 z gwarancją jej niezmienionej postaci.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Atende stworzyło rewolucyjne rozwiązanie ChainDoc oparte na mechanizmach technologii blockchain – jednej z najbezpieczniejszych form przechowywania danych. Blockchain to „łańcuch bloków danych”, zdecentralizowany rejestr, służący do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. Transakcje te ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych, z których każdy kolejny blok wpisów zawiera jednocześnie odniesienie do poprzedniego.

Transakcje w blockchain są nieodwracalne i w pełni zabezpieczone przez skomplikowane narzędzia kryptograficzne. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe dzięki temu, że te same kopie całego łańcucha są składowane na różnych serwerach rozproszonych w sieci. Historię zapisów w bazie danych opartej na technologii blockchain można przejrzeć i zweryfikować, co daje możliwość audytu oraz zwiększa zaufanie.

Zastosowana technologia zapewnia niezaprzeczalne stwierdzenie, że opublikowany dokument nie został zmieniony oraz został opublikowany we wskazanym czasie i przez wskazaną instytucję.

Cechy produktu

Wybierając ChainDoc zyskujesz:

 

  • rozwiązanie zgodne z wymogami UE oraz UOKiK ws. trwałych nośników
  • niskie koszty
  • szybkie wdrożenie
  • aspekt ekologiczny: bez użycia papieru, płyt CD/DVD, pamięci USB
  • bezpieczeństwo wynikające z braku wysyłki e-maili z podejrzanymi załącznikami
  • wsparcie techniczne 24/7

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!