ChainDoc: elektroniczny nośnik trwały oparty na technologii blockchain

Nasz autorski produkt ChainDoc to gwarancja niezmiennej publikacji oryginalnych dokumentów w Twoim serwisie

 

 

Blockchain & elektroniczny trwały nośnik 

Oferujemy opartą na technologii blockchain autorską usługę ChainDoc, gwarantującą trwałość i niezmienność transakcji i procesów cyfrowych. 

Blockchain to "łańcuch bloków danych", sposób zapisu informacji do bazy danych (np. transakcji), które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków. Każdy kolejny blok zawiera jednocześnie odniesienie do poprzedniego bloku, przez co tworzy się nierozerwalny łańcuch. Baza danych jest współdzieloną przez publiczną lub prywatną sieć komputerową. Każdy węzeł komputerowy w sieci przechowuje kopię bazy danych, więc nie ma pojedynczego punktu awarii. Każda informacja jest matematycznie zaszyfrowana zanim jest dodana jako nowy blok do łańcucha historycznych rekordów.

Transakcje w blockchainie są więc nieodwracalne i w pełni zabezpieczone.  Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe dzięki temu, że te same kopie całego łańcucha są składowane na różnych serwerach rozproszonych w sieci. Historię zapisów w bazie danych opartej na technologii blockchain można przejrzeć i zweryfikować, co daje możliwość audytu oraz zwiększa zaufanie. 

Bazując na technologii Atende stworzyło rewolucyjne rozwiązanie ChainDoc. 

Technologia Atende zapewnia niezaprzeczalne stwierdzenie, że dana cyfrowa transakcja lub zdarzenie miały miejsce. W przypadku opublikowanego cyfrowo dokumentu oznacza to pewność, że nie może zostać zmieniony oraz że został opublikowany we wskazanym czasie i przez wskazaną instytucję.

Rozwiązanie Atende wychodzi na przeciw wyzwaniu związanemu z komunikacją z klientem poprzez trwały nośnik, do czego banki oraz instytucje finansowe są zobowiązane według obowiązującego prawa. Klient musi mieć dostęp do przesłanej informacji, np. nowego cennika czy tabeli opłat, w trybie 24/7 z gwarancją jej niezmienionej postaci.

 

Cechy produktu

Atende ChainDoc 

 

Kluczowe atrybuty

  • Bezpieczeństwo oparte na kryptografii
  • Trwałość i niezmienność danych
  • Rozproszona architektura (sieć) zwiększająca poziom bezpieczeństwa danych i ich dostępność
  • Transparentność transakcji

Kluczowe korzyści

  • Eliminacja pośredników i zbędnych procesów
  • Redukcja kosztów
  • Potencjalne dodatkowe strumienie przychodów

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!