Innowacyjna usługa SaaS wykorzystująca koncepcję triady widoczności Gartnera

W pierwszym kwartale 2023 r. Atende S.A. zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę na dofinansowanie projektu pn. „Innowacyjna usługa SaaS wykorzystująca koncepcję triady widoczności Gartnera”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs 1/1.1.1/2022 Szybka ścieżka Innowacje cyfrowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8.600.625,00 zł, maksymalna wartość przyznanego dofinansowania to 5.763.312,50 zł. Projekt realizowany jest w konsorcjum z polską spółką Cryptomage S.A.

Cyberbezpieczeństwo to obszar o ogromnym znaczeniu rynkowym, a rozwiązania z tego zakresu stanowią nieodłączny element strategii IT każdej dojrzałej organizacji. W najbliższych latach, wraz ze wzrostem ryzyka ataków zewnętrznych, upowszechnieniem się pracy zdalnej i zdalnego dostępu do zasobów, jak również popularnością środowisk chmurowych, znaczenie cyberbezpieczeństwa będzie rosnąć. Ochrony wymagać będą aplikacje, usługi i platformy.

Wychodząc na przeciw współczesnym potrzebom cyberobronnym wynikającym z triady widoczności SOC, Atende S.A. wraz z Cryptomage S.A. rozwija innowacyjną usługę cyberbezpieczeństwa.

Koncept „triady widoczności SOC” został opracowany przez firmę badawczą Gartner i polega na wykorzystaniu dostępnych narzędzi EDR (ang. Endpoint Detection and Response), NDR (ang. Network Detection and Response) oraz SIEM (ang. Security Information and Event Management) w sposób umożliwiający maksymalną skuteczność w redukcji zagrożeń. EDR odpowiada za wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych, SIEM przetwarza logi a NDR zapewnia kompleksową perspektywę sieciową. Każdy z tych trzech elementów występując osobno ma swoje unikalne mocne i słabe strony. Jednak dopiero integracja tych rozwiązań może spowodować, że pojedynczy komponent będzie wzmacniać pozostałe i jednocześnie minimalizować ich słabości.

Celem projektu realizowanego przez Atende i Cryptomage jest opracowanie systemu SaaS, który będzie integrował dane z rozproszonych systemów bezpieczeństwa, automatyzował inwestygację incydentów oraz zapewniał wsparcie informatyczne dzięki algorytmom inteligentnej oceny zagrożeń. System będzie zbudowany z połączonych ze sobą natywnie rozwiązań cyberbezpieczeństwa EDR, NDR oraz SIEM, zapewniając pełną widoczność zagrożeń w całym środowisku IT. Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego platforma pozwoli na ocenę i przewidywanie zdarzeń oraz zapewnienie odpowiednich reakcji. Zintegrowana platforma zaoferuje wielowarstwowe i holistyczne podejście do bezpieczeństwa komputerów, serwerów oraz sieci.

Prognozujemy, że dzięki zastosowaniu korelacji zdarzeń, opracowywane rozwiązanie pozwoli na zwiększenie widoczności i wykrywalności zdarzeń z całego środowiska IT oraz pozytywnie wpłynie na wzrost wydajności pracy zespołu ds. bezpieczeństwa poprzez zapewnienie dużo szybszej reakcji na zagrożenia.

Karol Kij
Dyrektor Działu Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa, Atende S.A.

Atende kompleksowo wspiera obecnych oraz nowych klientów w procesach cyfrowej transformacji, gdzie zapewnienie skutecznej ochrony w cyberprzestrzeni wyrasta na jedną z ważniejszych domen. W konsekwencji cyberbezpieczeństwo zajmuje też istotne miejsce w strategii rozwoju Atende, a realizacja projektu badawczo-rozwojowego pozwoli uzupełnić ofertę spółki o nową, innowacyjną usługę oraz wzmocni pozycję spółki na rynku dostawców rozwiązań cybersec.

Marcin Petrykowski
Prezes zarządu Atende S.A.