Routed Optical Networking – skuteczny sposób na ograniczenie kosztów budowy sieci komputerowych

7/7/2022

Sieć komputerowa to najważniejszy element infrastruktury dzisiejszych organizacji, które opierają się na usługach chmurowych oraz rozwiązaniach on-premise. Wszystkie środowiska pracy do niezawodnego działania wymagają szybkiej oraz skalowalnej sieci komputerowej.

Warstwa sieciowa oddziałuje na każdy aspekt funkcjonowania gospodarki

Warstwa sieciowa jest niewidoczna dla większości pracowników oraz klientów, ale to właśnie dzięki niej możliwe jest funkcjonowanie nowoczesnych usług i aplikacji, które oddziałują na niemalże każdy aspekt naszego życia. Mowa zarówno o prostych sklepach internetowych, dostępie do plików online, technologii blockchain, aż po funkcjonowanie infrastruktury krytycznej (np. systemu energetycznego, gospodarki wodnej, telekomunikacji, transportu oraz ochrony zdrowia).

Sieci komputerowe rozwijane są od połowy XX wieku. Od lat 70-tych XX wieku budowane są z wykorzystaniem modelu TCP/IP, a od połowy lat 90-tych korzysta się również z nieco bardziej rozbudowanego modelu OSI, który usystematyzował warstwę dostępu do sieci oraz aplikacji.

Podstawą nowoczesnych sieci komputerowych jest sprzęt oraz łącza danych, które pozwalają na przesyłanie informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Jest to szczególnie ważne w dobie upowszechniania się sieci 5G, która zapewnia zwiększoną przepustowość połączenia.

Działy IT uwzględniają duże koszty związane z niezbędną modernizacją elementów sprzętowych warstwy sieciowej, ale niechętnie decydują się na ich przeprowadzanie. Każda zmiana routerów może oznaczać zaburzenie stabilności działania sieci, przez co przeprowadzenie procesu jest problematyczne.

Optical routing – nowe, uproszczone podejście do budowy sieci komputerowych

Rozwiązaniem problemów dzisiejszych sieci komputerowych, które funkcjonują podobnie od wielu lat jest integracja systemów IT oraz połączeń optycznych w jeden standard umożlwiający optymalizację sieci.

Konwergentna sieć transportowa SDN to kompleksowe rozwiązanie, które redukuje proces skomplikowania sieci przy jednoczesnym zwiększeniu skalowalności w każdej jej części. Wykorzystuje się wydajne połączenia 100/200/300/400G OpenZR+, a warstwy IP oraz optyczna są zunifikowane. Istotnym elementem takiego środowiska może być wykorzystanie nowej technologii jaką jest optical routing, który upraszcza sieć, a także planowanie oraz jej optymalizację. Rozwiązanie to eliminuje złożoność i nadmiarowe warstwy sieciowe, które stanowią wąskie gardła dla skalowalności, oraz umożliwia kompleksową automatyzację infrastruktury sieciowej dostawcy usług.

Zastosowanie Optical routing-u w konwergentnych sieciach transportowych SDN to najnowsze, przyszłościowe podejście do budowy sieci komputerowych. Optical routing zakłada wykorzystanie istniejących oraz nowych elementów sprzętowych, w których układy optyczne ZR/ZR+ są zintegrowane z routerami dostępowymi, brzegowymi oraz rdzeniowymi, w celu przejścia między warstwami i świadczenia usług IP oraz TDM w sieci pakietowej.

Router

Optical routing pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów sprzętowych

Głównym celem optical routingu będącego częścią konwergentnej sieci transportowej SDN jest uproszenie struktury budowy złożonych sieci komputerowych, z zapewnieniem automatyzacji działań oraz optymalizacji wykorzystania sieci.

Optical routing umożliwia dostarczanie wszystkich istniejących oraz przyszłych usług w pojedynczej warstwie IP. Rozwiązanie to działa poprzez połączenie usług IP oraz usług linii prywatnej, które wykonywane są bezpośrednio w warstwie trzeciej (sieci). Klienci korzystający z optical routingu doceniają zwiększenie wydajności sieci, skrócenie czasu niezbędnego do implementacji rozwiązania oraz obniżenie kosztów TCO.

Jakie korzyści niesie za sobą wykorzystanie optical routingu01

Niższe koszty operacyjne

02

Uproszczone zarządzanie siecią

03

Oszczędność TCO na poziomie do 50% w inwestycjach oraz do 70% w nakładach operacyjnych

04

Ujednolicenie infrastruktury sieciowej

05

Kompatybilność z sieciami 5G

06

Zwiększona wydajność

07

Optymalne wykorzystanie zasobów

08

Automatyzacja działaniaDzięki wykorzystaniu prostszej platformy sieciowej składającej się z mniejszej ilości warstw, optical routing zapewnia większą elastyczność pozwalając na sprawne wdrażanie nowych usług. Nowoczesne urządzenia sieciowe zgodne z najnowszymi trendami w branży pozwalają również dostosować sieć do wymagań w czasie rzeczywistym optymalizując wykorzystanie zasobów sprzętowych.

Zintegrowana automatyzacja ułatwia pracę działów IT w organizacjach. Sprzęt sieciowy automatycznie wykrywa anomalie, co zmniejsza czas potrzebny na eliminację awarii i przywrócenie pełnej zdolności operacyjnej.

Sprawdzony sprzęt gwarantuje niezawodność oraz minimalizuje TCO

Jako Atende w budowie konwergentnych sieci transportowych SDN wykorzystujemy sprzęt naszego partnera – Cisco. Czerpiemy doświadczenie z kompleksowego podejścia do routingu optycznego producenta sprzętu. Optical routing budowany jest z wykorzystaniem rodziny produktów SDN (sieci definiowanych programowo). W zależności od potrzeb i wymagań klienta proponujemy NCS serii 500, 5500 lub 5700. W elementach infrastruktury krytycznej stosujemy urządzenia Cisco serii 8000. Do sprawnego skalowania sieci brzegowej wykorzystujemy rodzinę ASR serii 9000.

Wszystkie urządzenia sieciowe Cisco pracują pod kontrolą zunifikowanego systemu operacyjnego IOS, który ułatwia zarządzanie. Rozwiązanie to wyposażono w konsolę zarządczą umożliwiającą scentralizowane zarządzanie end-to-end. O wysoką niezawodność oraz wydajność dba ponad 20-letnie doświadczenie Cisco w budowie szkieletowych sieci komputerowych.

Dlaczego warto wybrać Atende jako partnera biznesowego we wdrożeniu optical routingu?

W Atende wiemy, ze duża zmiana architektoniczna w obrębie sieci komputerowej może zakłócić funkcjonalnie całego systemu. Z tego powodu migracja do optical routingu przeprowadzana jest stopniowo. Nasi inżynierowie dokładnie analizują środowisko i planują integrację optical routingu z aktualną infrastrukturą sieciową klienta. W końcowej fazie migracji następuje całkowita implementacja konwergentnej sieci transportowej SDN.

Firma Atende posiada wieloletnie doświadczenie w budowie systemów teleinformatycznych dla sektora telekomunikacji. Uczestniczyliśmy w transformacji polskiego rynku telekomunikacji, posiadamy doświadczenie w budowie 5G, jesteśmy gotowi wesprzeć największych operatorów, spełniamy normy ISO oraz posiadamy certyfikację Cisco.

Jeśli szukasz pomocy w aktualizacji infrastruktury sieciowej zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Marek Rżanek

DYREKTOR DZIAŁU SPRZEDAŻY TELEKOMUNIKACJA

[email protected]

LinkedIn