Jak skutecznie wdrożyć rozwiązanie SIEM?

4/29/2022

W ostatnich latach nastąpił niezwykle dynamiczny wzrost zintegrowanych technologii, który zapewnił firmom ogromne korzyści operacyjne. Coraz ściślej współpracujące ze sobą systemy informatyczne dają firmom możliwość sprawnego działania po jeszcze niższych kosztach. Wysokie tempo zmian w obszarze transformacji cyfrowej nie pozostaje jednak bez wpływu na cyberbezpieczeństwo. W parze z szybkim tempem wzrostu złożoności i rozproszeniem infrastruktury IT idzie pojawienie się nowych zagrożeń.

Jak skutecznie wdrożyć rozwiązanie SIEM?

W ostatnich latach nastąpił niezwykle dynamiczny wzrost zintegrowanych technologii, który zapewnił firmom ogromne korzyści operacyjne. Coraz ściślej współpracujące ze sobą systemy informatyczne dają firmom możliwość sprawnego działania po jeszcze niższych kosztach. Wysokie tempo zmian w obszarze transformacji cyfrowej nie pozostaje jednak bez wpływu na cyberbezpieczeństwo. W parze z szybkim tempem wzrostu złożoności i rozproszeniem infrastruktury IT idzie pojawienie się nowych zagrożeń.

Mnogość technologii = mnogość zagrożeń

Osoby atakujące nasze systemy bazują w większości przypadków na lukach systemowych, aplikacyjnych i sprzętowych. Kluczowa staje się zatem szybka identyfikacja incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz reakcja na nie w czasie rzeczywistym. Tylko takie działanie umożliwi wykrycie zagrożeń na wczesnym etapie oraz zminimalizowanie szkód. Niestety dynamiczny wzrost, coraz większa złożoność i postępująca fragmentacja organizacji sprawiają, że uspójnienie informacji i koordynacja procesów staje się coraz trudniejsza. Dziś ataki cybernetyczne są coraz bardziej złożone i zaawanasowane, a dotychczasowe taktyki prewencyjne oparte na zaporach sieciowych i oprogramowaniu antywirusowym przestarzałe. Niewystarczający jest już monitoring urządzeń brzegowych, z uwagi na to, że coraz częściej ataki pochodzą z wnętrza środowisk IT. Stale rosnąca liczba danych, logów i zdarzeń bezpieczeństwa generowanych przez infrastrukturę IT nawet w organizacji o przeciętnej wielkości powoduje, że ich obsługa w sposób ręczny staje się po prostu niemożliwa.

Czym jest SIEM?

Z pomocą przychodzą rozwiązania klasy Security and Information Event Management (SIEM). Technologia SIEM umożliwia agregację w jednym miejscu danych o zdarzeniach generowanych przez urządzenia zabezpieczające, infrastrukturę sieciową i systemową oraz aplikacje.

Rozwiązania SIEM zapewniają scentralizowany pulpit nawigacyjny, który w sposób kompleksowy umożliwia analitykom bezpieczeństwa IT śledzenie i przeglądanie incydentów bezpieczeństwa w całym środowisku informatycznym.

Systemy SIEM pobierają dane i logi generowane w środowisku IT z różnych źródeł, korzystając z agentów lub połączeń bez agenta, wykorzystując wówczas np. syslog czy wbudowane API. Pozyskane dane analizuje w czasie rzeczywistym, następnie kategoryzuje je i porównuje z danymi historycznymi. Korzystając z zaawansowanej analizy zachowań użytkowników, systemów IT oraz elementów uczenia maszynowego, systemy SIEM wykrywają anomalie i alarmują o cyberatakach.

Systemy SIEM pobierają dane i logi generowane w środowisku IT z różnych źródeł, korzystając z agentów lub połączeń bez agenta, wykorzystując wówczas np. syslog czy wbudowane API. Pozyskane dane analizuje w czasie rzeczywistym, następnie kategoryzuje je i porównuje z danymi historycznymi. Korzystając z zaawansowanej analizy zachowań użytkowników, systemów IT oraz elementów uczenia maszynowego, systemy SIEM wykrywają anomalie i alarmują o cyberatakach.

Nowoczesne systemy SIEM umożliwiają nie tylko monitorowanie czy wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, ale także podejmowanie działań prewencyjnych. Zaawansowane funkcjonalności SIEM umożliwiają określenie potencjalnych luk w zabezpieczeniach środowiska IT poprzez identyfikację podatności (vulnerability management), weryfikację przestrzegania założonych polityk bezpieczeństwa (compliance management) czy dostarczenie informacji o pojawianiu się nowych typów zagrożeń w cyberprzestrzeni (threat intelligence) oraz automatyzację odpowiedzi na zagrożenia (SOAR).

4 główne korzyści narzędzi SIEM:

1. zapewnienie widoczności zdarzeń w całym środowisku IT – SIEM gromadzi wszystkie powiadomienia z obszaru bezpieczeństwa w jednym miejscu, zapewniając pełny obraz tego co się dzieje w czasie rzeczywistym oraz ułatwiając podejmowanie odpowiednich decyzji;
2. wykrywanie zdarzeń na podstawie różnych źródeł danych – SIEM pozyskuje dane z wielu źródeł, a następnie je koreluje i analizuje. Takie podejście umożliwia m.in. wykrywanie zagrożeń, które nie byłyby możliwie przy analizie pojedynczych elementów infrastruktury IT;
3. zapewnienie automatyzacji – automatyzacja odpowiedzi na pojawiające się zdarzenia umożliwia poprawienie w sposób znaczący efektywności zespołów bezpieczeństwa, zwiększenie szybkości ich działania oraz reakcji;
4. realizacja zadań w sposób prewencyjny – SIEM poprzez wbudowane zaawansowane funkcjonalności umożliwia identyfikację potencjalnych luk w środowisku IT, które w przyszłości mogłyby być wykorzystane przez cyberprzestępców.

Podsumowując, rozwiązania klasy SIEM to obecnie jedne z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie incydentom, wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i wsparcie firm w przestrzeganiu obowiązujących regulacji.

Wdrażając rozwiązanie SIEM warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego zespołu, który zadba o prawidłową instalację oprogramowania, odpowiednią konfigurację poszczególnych elementów oraz przygotowanie scenariuszy i reguł korelacji i wykrywania incydentów.

SIEM zapewnia ogromne korzyści, ale możliwe są one tylko przy odpowiednim wdrożeniu.

Nieprawidłowo wdrożone czy skonfigurowane rozwiązanie SIEM to gwarancja większych problemów a nie korzyści. Błędy, jakie mogą zostać popełnione podczas implementacji, mogą spowodować, że nawet najlepsze rozwiązanie do wykrywania zagrożeń w środowisku IT jakim jest SIEM stanie się nieefektywne. Wdrożenie SIEM w sposób niewłaściwy może spowodować generowanie zbyt dużej ilości danych, również takich o charakterze false-positive. Zbyt duża liczba źle skonfigurowanych zdarzeń może spowodować, że zespoły bezpieczeństwa nie będą w stanie na wszystkie reagować, lub też w nawale niepotrzebnych zdarzeń umknę te najbardziej istotne.

Nie ryzykuj niewłaściwym wdrożeniem rozwiązania SIEM, wybierz dla swojej firmy odpowiedniego dostawcę dla swojej firmy.

W Atende wiemy jak sprawić, aby wdrożony przez nas SIEM spełniał swoje zadania i stanowił dla biznesu „bezpieczną przystań” do działania. Regularnie wdrażając i utrzymując rozwiązania klasy SIEM wiemy, jakich błędów należy unikać. Oferujemy naszym klientom wdrożenia SIEM on premise lub jako usługę. Decydując się na model usługowy nasi klienci otrzymują pełną obsługę przez wykwalifikowany zespół inżynierów Atende w ramach Security Operation Center (SOC as a service).

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Karol Kij

Kierownik Produktu w Dziale Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa

[email protected]

LinkedIn