Dlaczego infrastruktura hiperkonwergentna? Oto 6 powodów!

11/22/2021

Na czym polega zasadnicza różnica pomiędzy infrastrukturą IT w podejściu tradycyjnym a hiperkonwergentnym? W skrócie hiperkonwergencja to połączenie poszczególnych elementów czyli zasobów sieciowych, pamięci masowej i mocy obliczeniowej w jeden węzeł. W ujęciu tradycyjnym te trzy składowe egzystują jako niezależne oddzielnie zarządzane fragmenty. W związku z tym znacznie utrudnia to rozwijanie i utrzymywanie takiego środowiska, m.in. z powodu różnych administratorów odpowiedzialnych za te poszczególne komponenty.

Hiperkonwergencja infrastruktury IT polega właśnie na zmianie podejścia i zintegrowaniu tych elementów w jedno kompatybilne środowisko zarządzane przez jednego dostawcę, łatwo dostępne i sprawnie rozwijane odpowiednio do bieżących potrzeb.

Skąd to przekonanie o słuszności wykorzystania HCI? Oczywiście poparte osobistym doświadczeniem, zdobytym podczas wdrażania projektów dla wymagających klientów z sektora finansowego i produkcyjnego. Dla jednych klientów HCI okazało się idealnym startem do zbudowania chmury hybrydowej, uproszczenia wdrażania nowych aplikacji oraz łączenia ich z chmurą prywatną. Dla innych decydujące okazało się przyspieszenie działania aplikacji krytycznych dla linii produkcyjnej.

Na bazie swoich doświadczeń przytaczam 6 kluczowych wg mnie powodów, które przemawiają na korzyść HCI:

1. Odporność na awarie – „Self Healing”

System ten ma zdolność do szybkiego odbudowywania podczas awarii. Jeśli awaria obejmie cały węzeł i po upływie określonego czasu nie wróci on do klastra, to zostaje odbudowany na innych węzłach. Jeśli awarii ulegnie dysk, to już po minucie następuje automatyczna odbudowa jego zawartości na innych węzłach w klastrze. Ponieważ rekonstrukcji podlega jedynie uszkodzona część dysku, to proces ten trwa bardzo krótko.

2. Zaawansowana kompresja danych

Wielką zaletą HCI jest znaczne obniżenie kosztów pamięci masowej przy równoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Wszystko dzięki optymalizacji na którą składają się deduplikacja w czasie rzeczywistym, kompresja oraz opcjonalne szyfrowanie. Ponadto wydajność aplikacji poprawia także dynamiczne rozmieszczenie danych.

3. Elastyczność i skalowalność

Skalowanie infrastruktury polega na szybkim i intuicyjnym dodawaniu sprzętu różnej generacji. Dzięki temu możemy w prosty i automatyczny sposób rozbudowywać naszą infrastrukturę adekwatnie do potrzeb. Dodawanie kolejnych węzłów wymaga jedynie kilku kliknięć myszką, a klastry można rozbudować do 64 węzłów, ograniczając równocześnie ryzyko awarii do minimum.

4. Ochrona danych

Replikacji danych w ramach HX Data Platform zapewniająca wysoką dostępność, usuwanie usterek sprzętu i przesyłanie alertów, integruje się z narzędziami do ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych zaimplementowanych w naszym obecnym DC.

5. Wysoka dostępność

W starciu HCI vs. tradycyjne IT pod względem dostępności zdecydowanie wygrywa to pierwsze. Decyduje o tym równoległa dystrybucja i replikacja oraz duża przepustowość danych i małe opóźnienia w ich dostarczaniu.

6. Optymalizacja kosztów

Pod pojęciem optymalizacji kosztów kryje się znaczna redukcja wydatków na utrzymanie tradycyjnego IT i jego administratorów. Hiperkonwergencja otwiera drzwi do niezależnego skalowania zasobów obliczeniowych i pojemnościowych, dostosowując je do aktualnych potrzeb aplikacji i eliminując dodawanie niepotrzebnych zasobów, które mogą zostać nieużyteczne.

Na chwilę uwagi zasługuje rozwiązanie Cisco HyperFlex, jedno z najbardziej znanych rozwiązań hiperkonwergentnych dostępnych na rynku. Jest to połączenie technologii sieciowej i obliczeniowej Cisco UCS, wydajnych procesorów Intel Xeon Scalable i platformy HX Data Platform. Tak komplementarne rozwiązanie, zawierające zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięć masową, instalujemy lokalnie lub za pośrednictwem interfejsu Intersight, po czym jest już gotowe do szybkiej i zwinnej obsługi aplikacji.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Michał Chudek

Dyrektor Działu Techniki Systemowej

[email protected]

LinkedIn