Zmiany w zarządzie Atende wesprą przygotowania do nowej strategii

9/3/2021

Zmiany w zarządzie Atende wesprą przygotowania do nowej strategii

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Atende S.A. jest w procesie przygotowania nowej strategii dla grupy kapitałowej. Celem wsparcia tego procesu oraz konsekwentnej transformacji modelu zarządzania, w dniu dzisiejszym nastąpiły zmiany w składzie zespołu zarządzającego spółką.

W dniu 3 września 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 16 września 2021 r. Mariusza Stusińskiego, pełniącego od stycznia br. funkcję doradcy zarządu, na wiceprezesa zarządu Atende. Jednocześnie w dniu 3 września i ze skutkiem na dzień 15 września br., w wyniku uzgodnionej z zarządem zmiany funkcji i odpowiedzialności w Grupie, rezygnacje złożyli: Jacek Forysiak, Szymon Stępczak i Jacek Szczepański. Od 16 września br. Zarząd Atende będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie:

- Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu,

- Iwona Bakuła, Wiceprezes Zarządu,

- Mariusz Stusiński, Wiceprezes Zarządu.

 Zarząd przedstawi nową strategię Grupy Atende w ciągu najbliższych miesięcy.

 

Mariusz Stusiński jest doświadczonym ekspertem rynku ICT, od początku kariery związany zawodowo z liderami branży. Karierą rozpoczął w latach 2002-2008 w strukturach sprzedaży Orange i Nortel, w obszarze technologii ICT. Następnie w spółce ATM kierował działem odpowiedzialnym za rozwój i komercjalizację innowacyjnej platformy technologicznej do budowy telewizji internetowych. W ciągu ostatnich 10 lat pełnił role menedżerskie w ramach Grupy Atende. W latach 2011-2021 jako wiceprezes zarządu Atende Software (obecnie Redge Technologies) był współodpowiedzialny za sukces rynkowy platformy CDN (pn. redGalaxy) wykorzystywanej dzisiaj przez wiodących nadawców telewizji internetowej w Polsce, a także rozwój sprzedaży systemów dla inteligentnej energetyki oraz za finanse spółki. Od 2014 r. pełni rolę przewodniczącego rady nadzorczej Phoenix Systems, od 2018 r. – przewodniczącego rady nadzorczej Omnichip, a od grudnia 2020 r. wiceprezesa zarządu Atende Industries – spółek z Grupy Atende specjalizujących się w rozwiązaniach wysokich technologii. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Łódzkiej (na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki, na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja).

Iwona Bakuła jest ekspertem z prawie 30-letnim doświadczeniem z obszaru finansów i zarządzania oraz rynków kapitałowych. Od kilkunastu lat kieruje finansami w branży IT, od 2010 roku na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Atende S.A., pełniąc nadzór nad działami kontrolingu, księgowości, administracji oraz logistyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w audytowaniu spółek w licznych procesach przejęcia. 28 maja 2012 roku z sukcesem wprowadziła na GPW spółkę Atende (wówczas pn. ATM Systemy Informatyczne S.A.), będąc odpowiedzialną za przygotowanie i wdrożenie procesu IPO. W latach 2000-2009 pełniła rolę członka zarządu odpowiedzialnego za finanse w Ascom Poland sp. z o.o. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w sektorze bankowym, w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym S.A, a następnie w Cadbury-Wedel sp. z o.o. oraz PepsiCo Poland. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (na kierunku: rachunkowość).

Marcin Petrykowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, w trakcie którego kierował i zarządzał strategicznym rozwojem oraz działalnością operacyjną globalnych instytucji rynku kapitałowego. Stanowisko prezesa zarządu Atende objął 23 czerwca br. Wcześniej związany z S&P Global (poprzednia nazwa: Standard & Poor’s) gdzie zarządzał działalnością firmy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Jako Dyrektor Zarządzający w S&P Global Ratings wprowadził firmę do Polski i na region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), a także przeprowadził transformację organizacji komercyjnej EMEA na nowy model operacyjny. Przed dołączeniem do S&P był Dyrektorem Wykonawczym w J.P. Morgan Corporate and Investment Bank w Londynie, odpowiedzialnym za rynek niemiecki, rosyjski oraz region CEE, jednocześnie pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego J.P. Morgan w Polsce. Karierę rozpoczął w bankowości korporacyjnej Citi w Warszawie. Posiada także bogate doświadczenie w dziedzinie rozwoju gospodarki cyfrowej i technologii: pełnił wieloletnią funkcję nadzorczą w notowanym na GPW ogólnoeuropejskim funduszu Private Equity MCI Capital S.A., a dzisiaj występuje jako wykładowca tematyki FinTech na Uniwerystecie Warszawskim oraz Przewodniczący Rady Programowej konferencji branżowej Fintech Digital CEE. Jest absolwentem programu Leadership Academy for Poland, Akademii Leona Koźmińskiego, Lund School of Economics and Management oraz studiów podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim.