Wyniki Q1 na podobnym poziomie, jak w ubiegłych latach, wyzwania prawne i inflacyjne wpłynęły negatywnie na EBITDA

5/18/2022

Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2022 r. wyniki na poziomie analogicznym jak te uzyskiwane zwykle w pierwszych kwartałach lat ubiegłych, wynikających ze specyfiki branżowej. W I kwartale 2022 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 41,8 mln zł, czyli wyższe o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 8,7 mln zł, co oznacza zbliżony do ubiegłorocznego. Jednak ze względu na wyższe niż rok wcześniej koszty ogólnego zarządu (o 1,0 mln zł) oraz niższe pozostałe przychody operacyjne (o 0,5 mln zł), związane głównie z dotacjami, Grupa Atende zanotowała w I kwartale br. słabsze wyniki.

 

Główną przyczyną nieco słabszy wyników niż w I kwartale roku poprzedniego były rosnące koszty operacyjne. Przepisy podatkowe wynikające z wprowadzonego z początkiem 2022 r. Polskiego Ładu przyczyniły się do dalszej istotnej presji na wzrost płac. Poza wzrostem kosztów wynagrodzeń w raportowanym okresie, Spółka zmagała się również z rosnącym poziomem inflacji oraz znacznym wzrostem kursu dolara względem złotego, w którym rozliczana jest istotna część dostaw – mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA.

 

Dodatkowo, negatywny wpływ na działalność operacyjną Atende oraz osiągnięte w raportowanym okresie wyniki skonsolidowane i jednostkowe miały opóźnienia w dostawach produktów, związane z zakłóceniami w łańcuchu dostaw kluczowego dostawcy Atende, będącymi następstwem braków materiałowych w przemyśle półprzewodnikowym. Wpłynęło to na przesunięcie części przychodów ze sprzedaży na kolejne kwartały, mniejszą marżę z realizowanych kontraktów oraz utratę potencjalnych korzyści w konsekwencji rezygnacji niektórych klientów z zamawiania sprzętu, spowodowanej nieakceptowalnymi przez klientów terminami dostaw.

 

Według zarządu spółki, wyjściem naprzeciw tym wyzwaniom jest nowa strategia organizacji pn. Atende Next, w której główny cel strategiczny zakłada przejście z tradycyjnego modelu integratora, który do części technologiczno-sprzętowej dobudował dodatkowe rozwiązania usługowo-abonamentowe, w stronę usługową.

Chcemy być dostawcą całościowych i kompleksowych rozwiązań w oparciu o usługi i własne produkty. Już dzisiaj jesteśmy operatorem największego w Polsce systemu bilingowego dla sieci gazowniczej, ostatnio podpisaliśmy umowę z PGE na budowę jeszcze większego, analogicznego systemu. Wypracowaliśmy własne rozwiązaniami software’owe, które wierzymy, że mogą być podstawą ułatwiającą transformację rynku energii – nie tylko w Polsce. Poza tym, wykorzystując nasze kompetencje integratorskie, dywersyfikujemy nasz biznes także w stronę usług zarządzanych i doradczych, obejmujących chociażby technologie chmurowe i cyberbezpieczeństwo, aby w formie kompleksowej zapewnić naszym klientom przewagę konkurencyjną w gospodarce napędzanej przez transformację cyfrową – podsumowuje Marcin Petrykowski.