Rekordowe wyniki Grupy Atende w I kwartale 2023 r.

5/17/2023

W I kwartale 2023 r. Grupa Atende osiągnęła najlepsze wyniki finansowe spośród wszystkich pierwszych kwartałów w historii, na wszystkich poziomach, od przychodów ze sprzedaży do wyniku netto. W stosunku do I kwartału 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 72,3 mln zł i były wyższe o 73%, zysk EBITDA wyniósł 7,3 mln zł wobec straty 0,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 3,1 mln zł wobec straty w wysokości 3,3 mln zł rok wcześniej.

Za dobry wynik odpowiada przede wszystkim spółka Atende, która w minionym kwartale osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 27,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy marży ze sprzedaży wyższej o 10,4 mln zł (czyli o 95% r/r). Wzrosty dotyczyły przede wszystkim sprzedaży w sektorze telekomunikacji i mediów (o 21,5 mln zł) oraz sektorze przemysł, handel, usługi (o 18,7 mln zł).

W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy drugiego, strategicznego klienta na nasz autorski produkt SMaCS dla operatorów telekomunikacyjnych, służący do rozliczeń i bilingu usług IP. Ten ogromny sukces naszego zespołu telko oznacza, że kolejny operator mobilny będzie mógł efektywnie wykorzystać potencjał technologii 4G i 5G w jednym systemie zbudowanym w oparciu o technologię chmurową tzw. Cloud Native. Rozwinęliśmy także sprzedaż zaawansowanych rozwiązań sieciowych w sektorze energetycznym i usługowym, co przełożyło się na umocnienie naszej pozycji w tych segmentach rynku – powiedział Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende.

Wśród spółek zależnych, największy, pozytywny wpływ na wynik I kwartału miała spółka OmniChip, zajmująca się projektowaniem urządzeń elektronicznych i układów scalonych dla zewnętrznych firm półprzewodnikowych.

Z kolei w zakresie prac badawczo-rozwojowych warto wspomnieć o pracach OmniChip nad kolejnym półprzewodnikowym IP (ang. Intellectual Property) oraz nad przestrzennym modulatorem światła, powstającym w ramach projektu REALHOLO, dofinansowanego z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. Dodatkowo, spółka Atende rozwija autorską usługę Atende Security Suite, obejmującą monitorowanie i wykrywanie zagrożeń, zapobieganie im oraz odpowiadanie na zagrożenia, oraz pozyskało na nią kolejnego klienta (pierwszego z sektora ubezpieczeniowego). Dodatkowo, w obszarze cyberbezpieczeństwa, Atende realizowało dofinansowany przez NCBR projekt na opracowanie systemu integrującego dane z rozproszonych systemów bezpieczeństwa. Projekt został rozpoczęty pod koniec 2022 roku, a umowa z NCBR została podpisana 16 maja 2023 roku. Z kolei spółka Phoenix Systems prowadziła prace na rzecz rozwoju oprogramowania w dla bezzałogowych statków powietrznych w ramach projektu dofinansowanego przez NCBR.