Projekt bilingu i CRM w PGE przechodzi pomyślnie do fazy wdrożenia pilotażowego

3/13/2023

Konsorcjum A2 Customer Care sp. z o.o. i Atende S.A. od kwietnia 2022 r. realizuje na rzecz PGE Systemy, spółki z Grupy PGE,  wdrożenie systemów CRM i Biling. Jego celem jest przygotowanie organizacji do nowoczesnej, wielokanałowej obsługi klientów oraz wymiany komunikatów rynkowych i danych w oparciu o standardy Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), jednocześnie przyspieszając i usprawniając procesy obsługi i rozliczeń klientów. Po zakończeniu odbioru produktów analitycznych, rozpoczęła się kolejna faza realizacji projektu, czyli Wdrożenie pilotażowe systemów CRM i Billing wraz z migracją danych 5 milionów użytkowników.

Zgodnie z informacją prasową opublikowaną przez Grupę PGE w dniu 10 lutego 2023 projekt ten stanowi jeden z filarów transformacji cyfrowej ujętych w strategii Grupy PGE - system będzie wykorzystywał m.in. dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej, zwiększając gotowość Grupy PGE do wprowadzania nowoczesnych usług i produktów. Projekt obejmuje nie tylko wdrożenie nowego systemu, ale także połączenie go z wieloma systemami informatycznymi, co jest niezbędne dla skutecznej realizacji procesów obsługi klientów w Grupie PGE.

W dalszej części informacji prasowej Grupa PGE informuję, że w ramach realizowanego projektu, konsorcjum A2 Customer Care sp. z o.o. i Atende S.A. dostarczyło już docelową infrastrukturę techniczną. Na ukończeniu są działania związane z opracowaniem specyfikacji interfejsów, a obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem konfiguracji systemu oraz migracji danych klientów. Spółka A2CC zdobyła doświadczenie m.in. w budowie i obsłudze największego systemu billingowego i CRM w Polsce, zrealizowanego dla sektora gazowego oraz uczestniczyła w przygotowaniu specyfiki krajowej i wdrożeniach oferowanego produktu dla sektora energetycznego.

Ten projekt jest wyjątkowo ciekawym, bezprecedensowym wyzwaniem, ponieważ jest to pierwszy tak duży projekt w Polsce przygotowujący organizację do działania w ramach zderegulowanego rynku opartego o standardy CSIRE. Jestem przekonany, że będzie stanowił wzór dla wielu innych podmiotów na rynku energetycznym w zakresie przystosowania systemów SAP do nowych wymogów. Zaoferowaliśmy rozwiązanie o wysokim poziomie parametryzacji co pozwala wszybki sposób przygotować rozwiązanie do pierwszego uruchomienia, ale co najważniejsze da możliwość Zamawiającemu na elastyczne podejście do wprowadzania zmian będących wynikiem zmian otoczenia biznesowego – mówi Krzysztof Biezmienow, prezes zarządu A2 Customer Care sp. z o.o., główny architekt w projekcie NCB.

Spółka pozyskała zamówienie w wyniku przetargu publicznego, wartość podpisanej umowy wynosi 154,3 mln zł brutto. Zakończenie etapu pilotażowego NCB przewidywane jest na IV kwartał 2023 roku. Zakończenie Etapu II i Programu NCB planowane jest na koniec kwietnia 2025 r.

Wspólnie unowocześniamy i digitalizujemy polską energetykę. Pomimo ogromnej złożoności projektu, udaje nam się go realizować zgodnie z Harmonogramem Ramowym oraz założonym zakresem przedmiotu zamówienia. Zespoły zarówno ze strony spółek Grupy Atende jak i PGE pracują nad tym sukcesem z pełnym zaangażowaniem – mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende S.A.

Sprawdź nasze rozwiązania dla sektora energetycznego: atende.pl/energetyka