Marcin Petrykowski powołany na Prezesa Atende

Roman Szwed przechodzi do Rady Nadzorczej i obejmuje stanowisko Przewodniczącego

6/24/2021

23 czerwca 2021 r. nastąpiła zmiana osoby kierującej Grupą Atende, będąca zwieńczeniem realizowanego planu sukcesji. Marcin Petrykowski zastąpił Romana Szweda na stanowisku Prezesa Zarządu Atende S.A. Z kolei Roman Szwed, po uprzedniej rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, wszedł do Rady Nadzorczej i został wybrany jej Przewodniczącym.

- Decyzję Rady Nadzorczej przyjmuję z nieskrywaną radością, dumą, ale i dużą dawką pokory. Atende należy do wiodących firm technologicznych w Polsce, z niezwykłą historią w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Korzenie spółki związane są ze świadczeniem pionierskich usług dostępu do Internetu. Dzisiaj Grupa specjalizuje się w nowoczesnych usługach cyfrowych, integracji IT oraz komercjalizacji autorskich rozwiązań softwarowych. Biorąc pod uwagę postępującą cyfryzację, przyspieszenie digitalizacji, migracji do chmury, rozwój outsourcingu IT czy inteligentnej energetyki, szanse dalszego, dynamicznego rozwoju Grupy postrzegam jako ogromne. W obliczu tych trendów moim głównym celem jest zwiększenie naszej zdolności do szybszego dostarczania cyfrowych rozwiązań klientom, a także dalsza rozbudowa portfolio innowacyjnych produktów Grupy powiedział Marcin Petrykowski.

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu nastąpiła w konsekwencji dojrzałego planu sukcesji. Dnia 7 czerwca Prezes Zarządu Atende S.A. Roman Szwed złożył oświadczenie o zamiarze rezygnacji do końca czerwca 2021 r. z pełnienia funkcji w Zarządzie, jednocześnie wyrażając wolę kontynuowania wsparcia spółki jako członek Rady Nadzorczej. Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Roman Szwed zarekomendował Marcina Petrykowskiego, który jego zdaniem zapewni najwyższy poziom zarządzania oraz kontynuację nacisku na wzrost, rozwój oraz umacnianie działalności Grupy Kapitałowej. Jednocześnie zgodnie z zapowiedzią Roman Szwed kandydował na członka Rady Nadzorczej i za jej akceptacją został dokooptowany do Rady Nadzorczej, a następnie wybrany na jej Przewodniczącego.

- Wobec dzisiejszej silnej pozycji rynkowej Atende oraz pozytywnych perspektyw, jakie kształtują się dla branży IT wierzę, że Marcin Petrykowski jest doskonałą osobą do zapewnienia płynnej sukcesji i przejęcia sterów firmy. Jako doświadczony i sprawdzony menedżer, mający z jednej strony wizję biznesową, a z drugiej rozległe doświadczenie w zakresie globalnych organizacji działających na rynkach B2B, jest doskonale przygotowany do tego, aby poprowadzić Grupę Atende przez nowe wyzwania, jakie stwarzają rynki zagraniczne – powiedział Roman Szwed, wieloletni Prezes, założyciel i główny akcjonariusz Atende. – Jednocześnie funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej daje mi możliwość kontynuowania bliskiego związku ze Spółką. Wierzę, że przeprowadzone zmiany umocnią Spółkę w jej dążeniu do zajęcia jeszcze bardziej znaczącej pozycji rynkowej – dodał Roman Szwed.

Roman Szwed odchodzi ze stanowiska Prezesa Zarządu Atende po 30 latach zarządzania działalnością teleinformatyczną, począwszy od spółki ATM s.c., potem ATM Sp. z o.o. przekształconej w ATM S.A., a potem, po wydzieleniu w 2012 r. części integracji systemowej i spółek portfelowych do ATM Systemy Informatyczne S.A., zarządzania tą nowo utworzoną spółką giełdową, która w 2013 r. zmieniła nazwę na Atende S.A.

Dowiedz się więcej o władzach spółki