Grupa Atende z rekordowymi wynikami po trzech kwartałach 2023 roku

11/15/2023

Grupa Atende, ze spółką Atende na czele, osiągnęła w okresie trzech kwartałów 2023 r. najlepsze wyniki finansowe spośród wszystkich takich okresów w historii, na poziomach przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego, EBITDA, przed opodatkowaniem i netto. Osiągnięciom sprzyja dobra koniunktura w najważniejszych dla Atende sektorach: operatorów telefonii mobilnej i energetyki.

W III kwartale 2023 r. Grupa Atende uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 78,9 mln zł, czyli wyższe o 96% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 17,8 mln zł (wzrost o 97% r/r). Zysk EBITDA wyniósł 6,9 mln zł, (wobec 1,9 mln zł straty rok wcześniej). W okresie trzech kwartałów 2023 r. z wyższych o 57% niż rok wcześniej skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (224,7 mln zł) wypracowano o 52% większy zysk brutto na sprzedaży (52,2 mln zł) oraz zysk wysokości 12,8 mln zł (wobec straty 3,5 mln zł w 2022 r). Z kolei zysk EBITDA wyniósł 20,8 mln zł, co oznacza wzrost o 447% r/r.

Wysoki wynik Atende SA zawdzięcza przede wszystkim ostatnim sukcesom  sprzedaży w segmencie integracji systemów teleinformatycznych, wynikających m.in. z zeszłorocznych zmian struktury sprzedaży i reorganizacji pracy zespołów. W trzecim kwartale był to wzrost o 34,4 mln zł r/r, czyli o 101%. Również marża ze sprzedaży integracyjnej wzrosła wobec poziomu osiągniętego rok wcześniej o 10,8 mln zł, czyli o 95%.

Duże znaczenie dla wyniku miał pozyskany w pierwszej połowie 2023 roku kontrakt z jednym z operatorów mobilnych na wdrożenie autorskiego systemu SMaCS (ang. Service Management and Charging System), służącego do zarządzania usługami abonenckimi w sieciach IP i rozliczania abonentów za korzystanie z tych usług.

W minionym kwartale Atende zakończyło etap implementacji i przystąpiło do uruchomienia produkcyjnego systemu SMaCS u nowego klienta. W praktyce oznacza to dla nas migrację wielu milionów abonentów do nowego systemu, w pełni przygotowanego do realizowania usług w technologii zarówno 4G jak i 5G. To dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy uczestniczyć w historycznej dla operatorów mobilnych transformacji technologicznej związanej z dostosowaniem sieci do świadczenia innowacyjnych usług 5G – powiedział Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende.

Zgodnie ze Strategią Atende Next 2022-2024, spółka bierze także aktywny udział w transformacji sektora energetycznego w Polsce, dostarczając klientom nowoczesne rozwiązania, począwszy od infrastruktury IT, poprzez rozwiązania chmurowe, systemy billingowe i CRM, aż po autorskie systemy inteligentnego opomiarowania sieci energetycznych i zarządzania spółdzielniami energetycznymi. Przychody od klientów tego sektora w trzech kwartałach 2023 r. były wyższe niż rok wcześniej o 163% i wyniosły 41,0 mln zł. Największym kontraktem w tym segmencie była budowa sieci LAN/WAN dla łączności radiowej operatora energetycznego. Inny, kluczowy i długoterminowy projekt dla Grupy Atende w tym obszarze dotyczy wdrożenia centralnych systemów CRM i Billing w spółkach Grupy PGE przez spółkę A2 Customer Care któregozakończenie przewidywane jest na pierwszą połowę 2025 r. .

Atende przywiązuje dużą wagę do usług o charakterze stałym, fakturowanych co miesiąc, a wzrost sprzedaży w tym obszarze jest ważnym elementem Strategii spółki. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje nowo pozyskany kontrakt w zakresie usług ICT dla międzynarodowego klienta. Będzie to pierwszy projekt związany ze świadczeniem usług zarządzanych (ang. Managed Services) na tak wielką skalę, realizowany aż w 40 krajach. Ponadto, Atende z sukcesem pozyskuje kolejnych klientów na innowacyjną, autorską usługę Atende Security Suite, obejmującą monitorowanie i wykrywanie zagrożeń, zapobieganie im oraz odpowiadanie na cyberzagrożenia.

Kończymy trzeci kwartał tego roku z rekordowymi wynikami zarówno na poziomie kwartalnym, jak i w wynikach narastających. Jednocześnie mamy bardzo obiecujące perspektywy na czwarty kwartał, który zawsze jest najmocniejszy dla naszej spółki. Efekty ciężkiej pracy naszego zespołu wymagają szczególnej wdzięczności, podziwu oraz szacunku dla każdego pracownika naszej grupy za niezwykły wkład w transformację, którą wspólnie zainicjowaliśmy ponad dwa lata temu - podsumował Marcin Petrykowski.