Atende Industries podpisuje umowę z NCBR na finansowanie projektu TStorage w wysokości 19 mln zł

6/19/2024

Atende Industries z podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na finansowanie projektu TStorage w ramach inicjatywy Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS). Na podstawie umowy, Atende Industries otrzyma 18,4 miliona złotych dofinansowania, co stanowi część wszystkich kosztów kwalifikowalnych wynoszących 23,6 miliona złotych. Projekt ma zakończyć się w sierpniu 2026 roku.

Atende Industries z podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na finansowanie projektu TStorage w ramach inicjatywy Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services (IPCEI-CIS). Na podstawie umowy, Atende Industries otrzyma 18,4 miliona złotych dofinansowania, co stanowi część wszystkich kosztów kwalifikowalnych wynoszących 23,6 miliona złotych. Projekt ma zakończyć się w sierpniu 2026 roku.

Inicjatywa IPCEI-CIS, wspierana przez Komisję Europejską, ma na celu rozwój technologii chmurowej i edge o znaczeniu strategicznym dla Unii Europejskiej, umożliwiającej osiągnięcie cyfrowej niezależności UE. Projekt Atende Industries, dzięki swojej innowacyjności i strategicznemu znaczeniu, został wybrany do objęcia wsparciem, co podkreśla jego wagę na arenie międzynarodowej.

W grudniu 2023 roku projekt TStorage otrzymał notyfikację Komisji Europejskiej, a firma Atende Industries zyskała status Direct-Partner obok 18 czołowych europejskich firm technologicznych, takich jak Deutsche Telekom, Siemens, Orange i SAP.

TStorage to zaawansowana baza danych NoSQL zaprojektowana specjalnie dla systemów BigData, które gromadzą dane z urządzeń Internetu Rzeczy. Dzięki możliwości skalowalnego przechowywania danych w postaci szeregów czasowych, TStorage stanowi kluczowy element przewagi konkurencyjnej Atende Industries, umożliwiając wydajne przetwarzanie ogromnych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Technologia ta ma szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, w tym w nowoczesnej energetyce, Przemyśle 4.0 i badaniach kosmicznych.

„Jestem bardzo dumny, że w Atende Industries nie boimy się realizować tak trudnych i wymagających projektów jak TStorage. Pamiętam, jak niespełna 10 lat temu w naszych głowach zrodziła się wizja własnej rozproszonej bazy danych, a dziś planujemy jej pierwsze wdrożenia. Jest to dla mnie dowód na to, że zawsze należy stawiać sobie ambitne cele i z uporem dążyć do ich realizacji. Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju traktuję jako wielki sukces, który umożliwi dynamiczny rozwój i szybką adaptację naszej technologii. Serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z Atende Industries zaangażowanym w rozwój TStorage. Bez Was ten sukces byłby niemożliwy.” powiedział Dominik Bocheński, wiceprezes zarządu Atende Industries.

Podpisanie umowy z NCBR stanowi ważny krok na drodze do realizacji projektu TStorage, który ma potencjał, aby znacząco wpłynąć na przyszłość technologii chmurowych i edge zarówno w Europie, jak i na świecie.

Atende Industries

Firma Atende Industries, powstała w wyniku wydzielenia w 2020 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Atende Software, skupia się na rozwoju platform chmurowych dla Przemysłu 4.0, przyczyniając się aktywnie do transformacji wielu sektorów przemysłu, zwłaszcza nowoczesnej energetyki (Smart Grid).