Atende ze statusem Partnera Google Cloud Platform (GCP)

3/11/2022

Atende od wielu lat dostarcza chmurę i rozwiązania cloudowe, wspierając firmy w adopcji chmury na wszystkich etapach tego procesu - od fazy strategii, przygotowania planu migracji do chmury, poprzez określenie architektury i zasad działania, realizację procesu migracji, aż po wsparcie w utrzymaniu środowiska chmurowego i jego optymalizację. Teraz Atende dołącza do programu Google Cloud Partner jako certyfikowany partner usług.

Jako Google Cloud Partner możemy oferować naszym klientom usługi i produkty oparte na technologii chmurowej Google Cloud Platform. Jest to nasze kolejne partnerstwo w obszarze chmury publicznej. Kompetencje rozwijamy także w ramach projektów realizowanych w oparciu o Amazon Web Services i Microsoft Azure” - mówi Mariusz Mierzejewski, Dyrektor Działu Usług IT w Atende S.A.

Uzyskanie statusu Google Cloud Partner wymaga spełnienia szeregu wymagań, stanowiących potwierdzenie kompleksowej znajomości narzędzi Google Cloud oraz systematycznego poszerzanie kompetencji chmurowych.

Status Google Cloud Partner jest świadectwem naszych wysokich kompetencji w obszarze chmury. Przeniesienie danych i aplikacji do chmury jest dzisiaj niezbędnym krokiem dla firm, którym zależy na zapewnieniu efektywności biznesu oraz ciągłości biznesowej, a także inwestycją, która z dużą pewnością zwróci się w krótkim okresie czasu jeśli będzie dobrze zaplanowana i przeprowadzona. Jako zespół tworzymy w pełni zintegrowane rozwiązania hybrydowe, które łączą chmury publiczne ze środowiskiem on-premise, jednocześnie zdobywając doświadczenie w modelach 100% public cloud oraz multicloud. Google Cloud Platform pozwoli nam skupić się na realizacji kolejnych implementacji w oparciu o usługi IaaS, PaaS i SaaS, zapewniając klientom odpowiednie mechanizmy skalowalności - dodaje Mariusz Mierzejewski.

Google Cloud Platform oznacza bezpośredni dostęp do 29 regionów (w tym w data center w Warszawie) oraz usług w 200+ krajach. Znacząco ułatwia wykorzystanie w organizacji procesów DevOps oraz automatyzację architektury przy użyciu IaaC (GCP Deployment Manager lub Terraform). Spośród chmur publicznych, GCP wyróżnia doskonałe przystosowanie narzędzi chmurowych do celów analityki danych, z wykorzystaniem algorytmów Sztucznej Inteligencji (AI) oraz Uczenia Maszynowego (ML).