Atende S.A. zawarło kontrakty w sektorze publicznym o wartości ok. 30 mln zł

8/10/2022

W trzecim kwartale Atende zawarło szereg nowych umów z klientami z sektora publicznego, obejmujących realizację projektów informatycznych o łącznej wartości ok. 30 milionów złotych, w tym z Komendą Główną Policji, Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych im. Mariana Rejewskiego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR, etap finalizacji kontraktu).

Spółka została wyłoniona jako jeden z trzech wykonawców umowy ramowej dla Komendy Głównej Policji. Nowa umowa stanowi kontynuację zakończonego w marcu 2020 r. projektu związanego z  modernizacją i wdrożeniem nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112, zrealizowanego przez konsorcjum NTT Poland oraz Atende.

Ponadto Atende zawarło nową umową w wyniku postępowania prowadzonego przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych im. Mariana Rejewskiego pn. „ Modernizacja Chmury Prywatnej, Ośrodków Przetwarzania Danych oraz Infrastruktury Klucza Publicznego, a także rozbudowa infrastruktury sieciowej”, część 1. Potwierdza to wysokie kompetencje techniczne spółki, która jednocześnie posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego i Drugiego Stopnia oraz dysponuje zespołem certyfikowanych inżynierów z poświadczeniami bezpieczeństwa do klauzuli: TAJNE, EU SECRET, NATO SECRET.

Nowe kontrakty w sektorze publicznym szczególnie nas cieszą. W strategii Atende Next postawiliśmy na wzmocnienie działań w procesie informatyzacji sektora publicznego. Posiadamy 30-letnie doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym i najszersze kompetencje techniczne w tej części Europy w zakresie projektowania, implementacji oraz utrzymywania Data Center, w tym chmur prywatnych. Świadczenie usług w szczególności dla służb mundurowych od ponad dekady należy do obszaru ścisłej specjalizacji w spółce Atende – podkreśla Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende.

Kolejny projekt z sektora publicznego dotyczy ARMiR i wezwania do podpisania umowy w zakresie zakupu przełączników sieciowych LAN oraz wdrożenia sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnej technologii Cisco do zabezpieczania dostępu do sieci – SDA.

Realizacja umowy ramowej z Komendą Główną Policji rozpocznie się w 2022 roku. Przewidywana realizacja projektów dla Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończy się do końca 2022 roku.

Nowe kontrakty dotyczą strategicznych klientów z obszaru publicznego, segmentu który na początku roku w znaczący sposób wzmocniliśmy na poziomie handlowym oraz technicznym. Dzisiaj widzimy, że działania te przyniosły pożądany efekt. Jednocześnie warto podkreślić, że dalszy rozwój tego sektora jest dla nas biznesowym priorytetem – mówi Marcin Petrykowski.