Atende otrzymuje dofinansowanie z NCBR na projekt wykorzystujący sztuczną inteligencję do ochrony danych wrażliwych

6/21/2024

Atende S.A. uzyskało dofinansowanie w wysokości 5,3 miliona złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na realizację projektu dotyczącego opracowania zaawansowanego systemu IT wykorzystującego mechanizmy sztucznej inteligencji. Projekt Atende został wybrany spośród 365 złożonych wniosków, zajmując wysokie 16. miejsce na liście rankingowej.

Atende S.A. uzyskało dofinansowanie w wysokości 5,3 miliona złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na realizację projektu dotyczącego opracowania zaawansowanego systemu IT wykorzystującego mechanizmy sztucznej inteligencji. Projekt Atende został wybrany spośród 365 złożonych wniosków, zajmując wysokie 16. miejsce na liście rankingowej.

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania do automatycznej identyfikacji i retencji danych wrażliwych zawartych w dokumentach, z uwzględnieniem kontekstu ich przetwarzania. System ten ma zrewolucjonizować sposób, w jaki firmy zarządzają danymi wrażliwymi, minimalizując ryzyko wycieku informacji i zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt Atende wyróżnia się na tle dotychczasowych rozwiązań dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, które umożliwią kontekstową analizę danych. To przełomowe podejście pozwoli na precyzyjne rozpoznawanie danych wrażliwych oraz automatyczne dostosowywanie okresu i sposobu ich retencji do aktualnych regulacji prawnych.

Projekt ma szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, szczególnie w branżach, gdzie przetwarzanie danych osobowych i innych informacji wrażliwych jest kluczowe dla działalności przedsiębiorstw. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie m.in. w sektorze finansowym, ochronie zdrowia, administracji publicznej czy e-commerce.

Realizacja projektu obejmie szereg prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespół ekspertów Atende specjalizujących się w dziedzinie sztucznej inteligencji i zaawansowanych systemów IT. Efektem tych prac będzie stworzenie rozwiązania, które ma szansę wyznaczyć nowe standardy w zakresie ochrony danych wrażliwych na rynku.

Sukces tego projektu nie byłby możliwy bez zaangażowania naszego zespołu ekspertów, a w szczególności Michała Leguminy, którego kreatywność i innowacyjność stały się fundamentem naszego wniosku.