Kalendarz inwestora

Przyszłe

 • 04.09.2017

  Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2017 roku

 • 14.11.2017

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2017 roku

Przeszłe

 • 15.05.2017

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2017 roku

 • 21.03.2017

  Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok

 • 21.03.2017

  Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok

 • 14.11.2016

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2016 roku

 • 31.08.2016

  Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2016 roku

 • 16.05.2016

  Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2016 roku

 • 21.03.2016

  Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 rok

 • 21.03.2016

  Jednostkowy Raport Roczny za 2015 rok