Atende w pigułce

Aktualności

Dane finansowe Grupy Atende

Przychody

201524%273 049
2014-8%207 297
201315%223 005
2012189 040

Zysk netto

201519%10 250
2014-36%8 276
201348%11 291
20125 911
dane w tys. zł

Raporty bieżące