Informacje prasowe

 • 02.02.2015

  Dobry rok dla Atende w sektorze energetycznym

  Atende już od kilku lat aktywnie obsługuje sektor energetyki. Energetyka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku, który wymaga...

  0.09 MB Pobierz0.13 MB Pobierz
 • 03.12.2014

  Atende umacnia swoją pozycję na rynku telekomunikacji

  Zbliżający się koniec roku to dla polskiej spółki Atende czas podpisywania znaczących kontraktów. Potwierdzeniem jej stabilnej pozycji na rynku telekomunikacji...

  0.09 MB Pobierz0.11 MB Pobierz
 • 01.12.2014

  Atende podpisało umowy ramowe z CPI o wartości do 14 mln zł brutto

  Umowy ramowe dotyczą dostaw urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do prawi-dłowego działania systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, w ramach...

  0.09 MB Pobierz0.1 MB Pobierz
 • 26.11.2014

  Atende rozwija sprzedaż w energetyce

  Atende podpisało umowę na wartość ponad 3,6 mln zł brutto z jedną z większych spółek energetycznych. Umowa obejmuje m.in. dostarczenie sprzętu oraz rozbudowę...

  0.1 MB Pobierz0.11 MB Pobierz
 • 14.11.2014

  Wyniki Grupy Kapitałowej Atende w III kwartale 2014 roku

  W III kwartale br. Grupa zanotowała lepsze wyniki finansowe, niż te osiągnięte w I i II kwartale. Jednakże, w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego,...

  0.04 MB Pobierz0.07 MB Pobierz
 • 01.10.2014

  Sputnik Software podpisał umowę z Ministerstwem Finansów na utrzymanie systemów do obsługi budżetu jednostek samorządu terytorialnego

  Czteroletnia umowa jaką spółka zawarła z ministerstwem obejmuje utrzymanie systemów informa-tycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@, w tym usługi asysty technicznej oraz...

  0.11 MB Pobierz0.11 MB Pobierz
 • 29.08.2014

  Relatywnie słabsze wyniki Grupy Kapitałowej Atende w I półroczu 2014 roku

  W pierwszej połowie roku Grupa zanotowała nieco gorsze wyniki finansowe, niż te osiągnięte rok wcześniej. Głównym powodem słabszych wyników była zbyt...

  0.11 MB Pobierz0.15 MB Pobierz
 • 05.08.2014

  Atende z kontraktami od PKP Intercity na ponad 3,7 mln zł netto

  Na kwotę tę składają się dwa wygrane przez Spółkę postępowania, jedno o wartości 1,2 mln zł netto, drugie 2,5 mln zł netto. Pozyskane zamówienia dotyczą...

  0.08 MB Pobierz0.1 MB Pobierz
 • 18.07.2014

  Atende pozyskało kontrakt od Instytutu Geofizyki PAN

  Atende wygrało przetarg na przebudowę oraz wyposażenie serwerowni i pomieszczenia UPS w sie-dzibie Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Postępowanie rozpisano...

  0.08 MB Pobierz0.1 MB Pobierz
 • 08.07.2014

  Atende zdobywa w sektorze energetycznym kontrakt warty 23 mln zł

  Spółka podpisała 3-letnią umowę ramową z TAURON Obsługa Klienta na sukcesywne dostawy urządzeń sieciowych i teleinformatycznych Cisco. Maksymalne wynagrodzenie...

  0.08 MB Pobierz0.12 MB Pobierz