Gwarantujemy bezpieczeństwo i spokój

W realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem IT, bez względu na ich skalę i zakres, profesjonalnie doradzamy oraz odpowiadamy na potrzeby Klienta

 

Bezpieczeństwo

Współczesne ataki sieciowe stają się coraz bardziej dotkliwe i trudne do wykrycia. Powszechność urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu dodatkowo utrudnia kontrolę i ochronę zasobów firmowych przed cyfrowymi zagrożeniami. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci staje się priorytetem każdej firmy.

Konieczne – dla właściwego zarządzania bezpieczeństwem sieci – są działania prewencyjne podnoszące odporność na cyberataki, jak również poprawa zdolności do wykrywania ataków poprzez stałą aktualizację zabezpieczeń IT oraz zapewnienie usług odtwarzania awaryjnego. Atende ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i utrzymaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo IT. Razem z naszymi klientami poszukujemy optymalnego kompromisu pomiędzy minimalizacją ryzyka, wynikającego z korzystania z sieci komputerowych, a maksymalizacją wydajności pracy. Systemy te mogą być dodatkowo wyposażane w oprogramowanie do analizy zagrożeń na podstawie informacji zbieranych z poszczególnych urządzeń.

Proces odpowiedniego zabezpieczenia przed cyberatakami często obejmuje: audyt bezpieczeństwa IT, konsultacje w zakresie wyboru rozwiązań (od najlepszych globalnych dostawców po rozwiązania własne z Grupy Atende), wdrożenie przez najlepszych polskich inżynierów, monitoring i serwis w trybie 24/7.

Inżynierowie Atende mają unikalne w Polsce kompetencje w realizacji projektów w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których niezbędne jest posiadanie poświadczeń dostępu do informacji niejawnych, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa IT.

Oferujemy m.in.

 • zapory ogniowe (ang. firewall)
 • systemy zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, w tym autorski system redGuardian
 • systemy zabezpieczeń przed intruzami (ang. IPS — Intrusion Prevention Systems)
 • systemy antywirusowe i antyspamowe
 • systemy ochrony przed dostępem do niepożądanych treści webowych
 • specjalistyczne oprogramowanie do analizy zagrożeń
 • modelowanie i nadzorowanie polityk bezpieczeństwa IT
 • usługi odtwarzania awaryjnego, w tym kompleksowy audyt bezpieczeństwa IT i budowę od podstaw zapasowego centrum przetwarzania danych (ang. DRC - Diaster Recovery Center) lub disaster recovery "w chmurze" (RaaS)

redGuardian 

redGuardian to usługa świadczona „w chmurze”, której przeznaczeniem jest ochrona przed ostatnio szczególnie popularnymi atakami typu DDoS (distributed denial of service), będąca kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem sieci. Usługa jest oparta o autorskie oprogramowanie, stworzone przez inżynierów Atende Software z Grupy Kapitałowej Atende.

Najważniejszą cechą usługi jest możliwość bardzo wydajnego przetwarzania pakietów sieciowych – powyżej 100 milionów na sekundę na pojedynczym serwerze klasy PC. Jest to wydajność około 100 razy większa, niż osiągana przy wykorzystaniu systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia, np. Linux. Opracowane przez Atende Software rozwiązanie jest unikalne w skali kraju. Firma jest jedynym podmiotem na krajowym rynku świadczącym usługi ochrony przed atakami DDoS w oparciu o własne rozwiązanie.

Ochrona infrastruktury krytycznej

Ataki na systemy teleinformatyczne są obecnie coraz częściej spotykanym narzędziem konfliktów zbrojnych i działalności terrorystycznej. Poprawne funkcjonowanie kluczowych elementów infrastruktury jest warunkiem bezpieczeństwa IT najważniejszych instytucji w Państwie.

Grupa Kapitałowa Atende od 2012 roku rozwija unikatowy na polskim rynku produkt pn. Crimson. Usługa zapewnia:

 • bieżące monitorowanie podatności w oprogramowaniu
 • zbieranie informacji o zagrożeniach
 • monitorowanie zgodności z polityką bezpieczeństwa
 • szybką i sprawną obsługę incydentów komputerowych
Zdjęcie

Cisco Cloud Web Security

Zagrożenia dla Twojej sieci lub komputera mogą kryć się zarówno w widocznym miejscu na legalnych stronach internetowych, jak i w wyskakujących reklamach. Pracownicy czy goście Twojej sieci mogą Cię narazić klikając tam, gdzie nie powinni. Polecana przez Atende i dostępna "w chmurze" aplikacja Cisco Web Security wspiera zarządzanie bezpieczeństwem i zapewnia ochronę poprzez automatyczne blokowanie niebezpiecznych witryn i testowanie nieznanych stron przed umożliwieniem użytkownikom do nich dostępu.

Pobierz

Wyspecjalizowana spółka z Grupy Atende

Atende Software skupia się na rozwoju światowej klasy, innowacyjnej technologii, m.in. z zakresu zarządzania bezpieczeństwem sieci. Pod nazwą redGuardian oferuje autorskie rozwiązanie przeciwko atakom typu DDoS.

Dowiedz się więcej
 
Andrzej Chromiński
Architekt Rozwiązań IT w Atende S.A.

Wypowiedź eksperta Atende

Dzięki oferowanym przez nas nowoczesnym rozwiązaniom Next Generation Firewall, możliwe jest uwidacznianie ruchu na brzegu sieci, co ułatwia wykrywanie oraz blokowanie licznych ataków kierowanych do sieci klienta. Rozwiązania te są w stanie rozszyfrować ruch i w odpowiednim czasie go zablokować, bez uszczerbku dla działania systemów organizacji.

 

Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem Atende!